Natalia Markowska

Partner Associate, Szef Działu Usług Księgowych i Administracji Płacowo-Kadrowej

KPMG w Polsce

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług audytorskich i doradztwa księgowego dla firm z wielu branż. Odpowiadała za audyt oraz bieżące doradztwo księgowe, w tym za sporządzanie opinii księgowych. W ostatnich latach rozwijała także zespół usług księgowych w biurze w Gdańsku. Posiada bogate doświadczenie w obszarze sprawozdawczości finansowej przygotowanej zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także w zakresie wprowadzania spółek do obrotu publicznego i przygotowywania prospektów emisyjnych. Jest Szefem Działu Usług Księgowych i Administracji Płacowo-Kadrowej w KPMG w Polsce.

  • Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Zarządzania

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów

  • Biegły rewident (Polska)

  • Energia i surówce naturalne

  • Rynek konsumpcyjny

  • Transport, spedycja i logitstyka

  • Budownictwo i nieruchomości