• 1000

Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości.
Śledzimy je uważnie, żeby nasi klienci mogli zająć się rozwijaniem swojej firmy.

Nasze usługi usprawniające proces sprawozdawczości:

 • Pomoc  w kompilowaniu sprawozdań finansowych,
  informacji finansowych i zarządczych;
 • Wsparcie procesu konwersji, w tym przejścia z MSSF na inne standardy;
 • Integracja raportowania, pomoc w tworzeniu ujednoliconej polityki rachunkowości;
 • Wdrożenia narzędzi do efektywnego zamknięcia okresu.

Dla kogo?

Usługi KPMG w zakresie wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są szczególnie dedykowane podmiotom, które:

 • Przeprowadzają skomplikowane transakcje gospodarcze;
 • Są w trakcie tworzenia lub zmiany polityki rachunkowości;
 • Wykazują potrzebę stworzenia i wdrożenia narzędzi wykorzystywanych w procesie raportowania finansowego;
 • Zamierzają przeanalizować istniejące procesy raportowania finansowego pod kątem ich efektywności;
 • Chciałyby mieć przygotowane wcześniej wzory sprawozdań finansowych dostosowanych do specyfiki ich działalności;
 • Planują przeszkolić personel działów księgowości i sprawozdawczości finansowej z zakresu polskich standardów rachunkowości lub MSSF.

Korzyści dla klientów

 1. Rzetelnie i przejrzyście prowadzona sprawozdawczość finansowa.
 2. Oszczędność czasu i pieniędzy.
 3. Kompleksowe podejście do sprawozdawczości finansowej.
 4. Zwiększenie efektywności poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Usługi w ramach wsparcia sporządzania sprawozdań finansowych

Usługi dostosowawcze i konwersji sprawozdań:

 • Przejście na MSSF lub inne standardy sprawozdawczości;
 • Dostosowanie zasad sprawozdawczości wewnątrz grupy kapitałowej;
 • Zastosowanie przydatnych narzędzi i modeli;
 • Wdrożenie nowych standardów rachunkowości oraz ujednolicanie zasad rachunkowości.

Zintegrowane raportowanie:

 • Ujednolicanie polityki rachunkowości oraz procedur w ramach grupy kapitałowej;
 • Opracowywanie polityki rachunkowości (dla realizacji celów statutowych i grupowych);
 • Rewizja planu kont;
 • Ujednolicenie raportowania dla celów statutowych i grupowych.

Zintegrowana Sprawozdawczość finansowa:

 • Kompilacja sprawozdań finansowych, informacji finansowych i zarządczych;
 • Przygotowywanie sprawozdań pro forma;
 • Rozwój skutecznych i wydajnych modeli sprawozdawczych;
 • Wsparcie w procesach konsolidacji;
 • Przygotowanie modelu konsolidacji oraz dostarczenie narzędzi służących konsolidacji;
 • Ocena struktury grupy kapitałowej oraz skuteczności raportowania w ramach grupy;
 • Wsparcie w konwersji do formatu XML (e-sprawozdanie).

Efektywne zamknięcie okresu:

 • Wdrożenia narzędzi zarządzania projektami (szybkie zamknięcie okresu);
 • Poprawa procedur raportowania i kontroli;
 • Wsparcie przy realizacji elementów procesów zamknięcia okresu np. przeprowadzenie inwentaryzacji, naliczenie rezerw itp.

Nasze kompetencje

Dysponujemy zespołem doradców, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Wykwalifikowani specjaliści (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i księgowi)posiadają niezbędne umiejętności oraz znajomość danej branży.

Nasi doradcy są ekspertami w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

Nadzór księgowy

KPMG oferuje usługę czasowego oddelegowania specjalisty do pracy w dziale księgowości klienta pod jego bezpośrednim nadzorem.

Pomagamy klientom w uzupełnianiu okresowych braków kadrowych na wszystkich stanowiskach księgowych zapewniając ciągłość pracy działu księgowości.

Nasze usługi:

 • Oddelegowanie specjalisty do współpracy bieżącej lub w określonym zakresie;
 • Świadczenie pracy w siedzibie klienta, w formie pracy zdalnej lub w formie mieszanej;
 • Realizacja wybranych zadań w ramach wspólnych (KPMG + klient) zespołów projektowych;
 • Prowadzenie nadzoru księgowo-podatkowego w ramach współpracy z zespołem księgowym klienta.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zwiększone obowiązki sprawozdawcze nakładane przez organy podatkowe oraz zmiany w ustawodawstwie podatkowym mogą skutkować konsekwencjami w zakresie niedopełnienia formalności związanych z rozliczeniem podatku VAT lub błędnym rozliczeniem tego podatku. Usługa VAT Compliance obejmuje pełne wsparcie przy wyliczaniu podatku od towarów i usług, a także przy wszelkich innych sprawach związanych z tym podatkiem. Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak też ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe