• 1000

Polski system podatkowy w większości przypadków nakłada obowiązek płacenia podatków w cyklu miesięcznym.

Wymaga to systematycznego kalkulowania zobowiązań podatkowych oraz sporządzania dla organów skarbowych wielu informacji i zeznań podatkowych o różnych terminach wymagalności. KPMG oferuje usługi sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych, jak również wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, obejmujące m.in. obsługę kontroli podatkowych.

Nasze usługi:

  • Rejestracja podmiotu jako podatnika;
  • Bieżąca aktualizacja zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R);
  • Sporządzanie miesięcznych kalkulacji zaliczek oraz rocznych zeznań podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Sporządzanie deklaracji z zakresu podatku VAT;
  • Przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – struktura Ewidencja Zakupu i Sprzedaży VAT;
  • Przygotowywanie informacji dla celów INTRASTAT;
  • Kalkulacja innych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych, m.in. podatku u źródła, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości;
  • Kontakt z organami podatkowymi, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji oraz wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe