Przedsiębiorstwa często mierzą się z nagłymi zmianami, które mogą prowadzić do dużego obciążenia departamentów finansowych. Oferujemy elastyczną usługę wsparcia działów finansowych, w krótkim czasie przejmując bieżące sprawy klienta, co odciąża pracowników oraz kadrę zarządzającą.

Czym jest Mayday Accounting?

Mayday Accounting to elastyczna usługa odciążająca dział finansowy organizacji. Poprawiamy efektywność i usprawniamy procesy w obszarach organizacji, standaryzacji, automatyzacji i jakości. Istotą naszej usługi jest podejście zdalne – wspieramy pracę zespołów finansowych w systemach klientów.

Kluczowe wyzwania działów finansowych organizacji

Co najczęściej utrudnia i spowalnia pracę w departamentach finansowych?

Absorbująca zasoby ludzkie zmiana systemu ERP lub działania w kierunku jego optymalizacji

Fluktuacje związane z rozwojem demograficznym, prowadzące do m.in. braku pracowników na danym obszarze geograficznym

Brak możliwości zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników

Reorganizacje wewnętrzne

Przejęcie lub sprzedaż firmy ze specjalistycznymi funkcjami finansowymi

Utrata pracowników spowodowana przeniesieniem siedziby firmy

Konsekwencje dla firmy związane z przeciążeniem działów finansowych

1Wzrost wewnętrznej i zewnętrznej presji na dział finansowy

2Nieterminowe zapłaty faktur dostawców

3Niedotrzymywanie terminów wobec organów podatkowych

4Niedopełnianie obowiązków w zakresie jawności, co może prowadzić do konieczności dokonywania ogłoszeń doraźnych, a tym samym do utraty reputacji

5Niedotrzymywanie terminów wewnętrznych, np. opóźnione przygotowanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych oraz opóźnienia w sprawozdawczości

6Utrudnienie w podejmowaniu decyzji biznesowych na podstawie niekompletnych lub błędnych danych finansowych

7Przemęczenie i niezadowolenie pracowników, co prowadzi do częstszych nieobecności

Co zyskasz dzięki Mayday Accounting w KPMG?


Szybkie i skuteczne podniesienie efektywności i operatywności departamentów finansowych.

Szybkie i skuteczne podniesienie efektywności i operatywności departamentów finansowych


Pomoc w sytuacjach maksymalnego obciążenia działów księgowych – od przejęcia części zadań do outsourcingu całych procesów

Pomoc w sytuacjach maksymalnego obciążenia działów księgowych – od przejęcia części zadań do outsourcingu całych procesów


Kontrola nad procesami dzięki autorskiemu rozwiązaniu IT w obszarze przepływu pracy

Kontrola nad procesami dzięki autorskiemu rozwiązaniu IT w obszarze przepływu pracy


Łatwy dostęp do ekspertyzy KPMG – doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu procesów oraz kompetencji wykonawczych

Łatwy dostęp do ekspertyzy KPMG – doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu procesów oraz kompetencji wykonawczych

Wsparcie KPMG w ramach usługi Mayday Accounting

Oferujemy usługę natychmiastowej pomocy ekspertów w dziedzinie księgowości, którzy w krótkim czasie przejmują oczekujące zadania, odciążają pracowników organizacji klienta zapewniając wydajność i zadowolenie działu finansowego.

Ponadto skutkiem naszych działań jest wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni do działania dla kadr zarządzających – dyrektorów finansowych, kierowników księgowości, controllingu, kierowników podatkowych czy handlowych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe