• 1000

Kalkulacja wynagrodzeń, przy dynamicznie zmieniających się przepisach prawnych, staje się procesem złożonym, wymagającym doświadczenia oraz wiedzy eksperckiej, dlatego wiele firm coraz częściej decyduje się na outsourcing płacowy.

Powierzając KPMG świadczenie usług administracji płac, nasi klienci zyskują dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, którzy na bieżąco informują o zmianach w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, istotnych z punktu widzenia budowania polityki wynagrodzeń oraz jej dostosowywania do zmieniających się wymagań rynku pracy, jak również gwarancję poufności wynagrodzeń, redukcję kosztów, zachowanie ciągłości obsługi, terminowe oraz zgodne z przepisami naliczanie wynagrodzeń.

W ramach świadczonych usług oferujemy klientom dedykowaną platformę, która umożliwia sprawną komunikację klienta z zespołem KPMG oraz bieżący dostęp do wymaganych dokumentów, raportów oraz informacji.

W przypadku potrzeby zastępstwa pracowników Działu Płac klienta, oferujemy wsparcie naszych doświadczonych specjalistów, którzy oprócz uzupełnienia braków w zespole klienta i zapewnienia ciągłości bieżącej administracji płac, pomogą zidentyfikować nieprawidłowości oraz wskazać rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami.

Nasze usługi:

 • Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych z uwzględnieniem składników zmiennych, świadczeń niepieniężnych, należności do PPK / PPE, rozliczanie nieobecności i innych zdarzeń mających wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz zobowiązań publiczno-prawnych;
 • Kalkulacja wynagrodzeń kadry zarządzającej (członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej);
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie);
 • Przygotowywanie i dystrybucja pasków płacowych;
 • Dystrybucja  raportów dla pracowników o podstawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz PFRON (w tym również rocznej deklaracji IWA oraz rocznych deklaracji PFRON);
 • Administrowanie danymi Płatnika składek poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS;
 • Przygotowywanie płatności lub instrukcji płatniczych dotyczących wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno-prawnych;
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, IFT-1R);
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego wynagrodzenia oraz zaświadczeń ERP-7;
 • Naliczanie odpisów oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
 • Sporządzanie raportów GUS;
 • Rejestracja pracodawcy jako płatnika składek ZUS;
 • Rejestracja pracowników / zleceniobiorców dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • Rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin pracowników / zleceniobiorców;
 • Sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych;
 • Kontakty z audytorami klienta, ZUS i organami podatkowymi, w tym wsparcie podczas kontroli podatkowych, ZUS i PIP;
 • Bieżące wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na pytania kierowane przez pracowników klienta w zakresie rozliczania wynagrodzeń i świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;
 • Udostępnienie platformy samoobsługowej pracowników (Pulpit pracowniczy);
 • Obsługa programu Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez platformę on-line instytucji finansowej wybranej przez klienta.

Powyższe usługi administracji płac mogą być świadczone również na systemie informatycznym klienta. 

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe