• 1000

Wspieramy klientów w przeprowadzeniu niezależnej analizy i oceny mechanizmów kontrolnych i procedur wewnętrznych z zakresu przeciwdziałania korupcji, także w ramach przeglądów Compliance oraz Anti-Bribery and Corruption Due Diligence. Oferujemy również usługi w zakresie wykrywania i reagowania na przypadki wystąpienia korupcji oraz prowadzimy szkolenia tematyczne.

Czym jest przeciwdziałanie korupcji i dlaczego to takie ważne?

Korupcja to jedno z najczęściej występujących nadużyć. Może przyjmować szereg, niekiedy bardzo subtelnych form - od obietnic i nieformalnych przysług, poprzez prezenty, upusty, wycieczki i zaproszenia, po nieuprawnione prowizje i wynagrodzenie. Łamanie przepisów przez członków organizacji może się wiązać w poważnymi konsekwencjami, od indywidualnej odpowiedzialności karnej, po kary finansowe nałożone na całe przedsiębiorstwo i straty wizerunkowe.

Przeciwdziałanie korupcji to w działania ukierunkowane na budowanie świadomości zagrożeń oraz sposobów wykrywania nadużyć. To także przygotowanie formalnych podstaw funkcjonowania efektywnych systemów kontroli oraz promowanie etycznej postawy w środowisku biznesowych.

Wyzwania firm związane z przeciwdziałaniem korupcji i rozwiązania KPMG

Ograniczona świadomość zagrożeń związanych z działaniami o charakterze korupcyjnym
Nasze rozwiązanie

Anti-Bribery and Corruption Due Diligence - wsparcie w wykruwaniu symptomów korupcji w procesach fuzji i przejęć

Nieadekwatne mechanizmy kontroli wewnętrznej
Nasze rozwiązanie

Rozpoznanie procesów, przegląd i ocena środowiska kontroli wewnętrznej,a także ryzyka występowania korupcji

Dynamiczny rozwój regulacji w zakresie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw
Nasze rozwiązanie

Analiza luki i porównanie obecnego stanu kontroli wewnętrznych z najlepszymi standardami w danym sektorze rynkowym, w tym Dobrymi Praktykami GPW

Globalny zasięg wymogów wynikających z amerykańskiej ustawy FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) oraz brytyjskiej UK Bribery Act
Nasze rozwiązanie

Wsparcie w zakresie specjalistycznych audytów regulacyjnych (m.in. FCPA i UKBA)

Dopasowanie do najlepszych standardów rynkowych, m.in. na podstawie Dobrych Praktyk Giełdy Papierów Wartościowych
Nasze rozwiązanie

Analiza istniejących polityk i procedur antykorupcyjnych

Analiza i ocena ryzyka wsytępowania korupcji oraz przegląd relacji z partnerami biznesowymi (tzw. third party due diligence)
Nasze rozwiązanie

Analiza współpracy z podmiotami trzecimi. Zautomatyzowana analiza dużej ilości kontrahentów wraz z wskazaniem oceny ryzyka biznesowego współpracy z nimi przy zastosowaniu narzędzia KPMG Third Party Risk Score

Wprowadzenie szczegółowych procedur, zasad etycznych i kodeksów postępowania, a także ich skuteczne komunikowanie i egzekwowanie, w tym też zapewnienie odpowiedniego szkolenia pracowników
Nasze rozwiązanie

Wsparcie w projektowaniu i implementacji skutecznych polityk i procedur z zakresu przeciwdziałania korupcji. Prowadzenie szkoleń dla pracowników i podmiotów trzecich

Korzyści z przeciwdziałania korupcji?


Niezależna weryfikacja i ocena mechanizmów kontrolnych oraz procedur wewnętrznych


Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna obsługa przeglądów związanych z regulacjami zagranicznymi m.in. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) czy UK Bribery Act


Działania wskazujące na należytą staranność i odwołanie do najlepszych standardów rynkowych, w tym działań określonych w Dobrych Praktykach GPW i wartości ESG, również pod kątem ryzyka związanych z podmiotami trzecimi (TPRM)


Aktualizacja polityk i procedur wewnętrznych oraz zapewnienie zgodności z regulacjami wewnętrznymi, legislacyjnymi i dobrymi praktykami polityki


Identyfikacja czerwonych flag/symptomów potencjalnej korupcji w transakcjach


Budowanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z korupcją

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
  • Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
  • Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
  • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem