• 1000

KLIENT

Spółka wchodząca w skład międzynarodowej grupy

BRANŻA

IT

PROJEKT

Stworzenie modelu oceny ryzyka współpracy z partnerami biznesowymi

Wyzwanie klienta

Klientem KPMG była Spółka wchodząca w skład międzynarodowej grupy z branży nowych technologii, która w Polsce świadczy usługi projektowania i wdrażania rozwiązań telekomunikacyjnych. W okresie pandemii nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania zarówno na usługi jak i produkty dostarczane przez Spółkę.

Model tworzenia rozwiązań dla klientów Spółki opierał się na współpracy z podwykonawcami, zarówno w zakresie usług jak i dostaw półproduktów.

Duży wzrost sprzedaży spowodował znaczący wzrost liczby podwykonawców Spółki, co przyczyniło się do potrzeby stworzenia bardziej zautomatyzowanego rozwiązania, które pozwoliłoby analizować ich wiarygodność. Spółce zależało również na rozwiązaniach umożliwiających monitorowanie działalności zespołu odpowiedzialnego za tzw. business development i alokacje kosztów dotyczących usług podwykonawców do tworzonych produktów i projektów.

Podejście KPMG

Prace KPMG opierały się na 3 kluczowych filarach tj.:

Identyfikacja i zrozumienie kluczowych elementów procesu zakupowego, w tym charakterystyka i specyfika zamawianych usług i półproduktów oraz określenie głównych interesariuszy, a także identyfikacja niezbędnych danych do analizy, rozpoznanie ich źródeł i systemów wspierających.

Stworzenie modelu oceny ryzyka współpracy z kontrahentem. Model oparty był zarówno o dane transakcyjne przekazane przez Spółkę, jak również o dane rejestrowe zgromadzone z ogólnodostępnych źródeł.

Zaawansowana analiza kosztów i ich alokacji do poszczególnych projektów, pozwalająca na zidentyfikowanie odstępstw od przyjętych założeń budżetowych.


Interaktywna forma prezentacji wyników

Wyniki prac zostały zaprezentowane w formie interaktywnej umożliwiającej kadrze zarządzającej nawigowanie po danych zbiorczych oraz szczegółowych.


Naszym celem było zapewnienie Klientowi optymalnego procesu zdobywania i przetwarzania informacji dotyczących jego partnerów biznesowych i właściwej alokacji kosztów dostarczanych usług i produktów. Biorąc pod uwagę duży wolumen transakcji i znaczną liczbę partnerów biznesowych, dzięki wdrożonym przez nas rozwiązaniom Klient zyskał kompleksowy i czytelny obraz wskazanego obszaru swojej działalności.


Zbigniew Czyżewski
Associate Director, Deal Advisory
Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć
KPMG w Polsce


Efekt współpracy

Wynikiem współpracy było przygotowanie modelu oceny ryzyka współpracy z kontrahentami który został zaimplementowany w polskiej Spółce. Rozwiązanie pozwoliło na:

  • oszczędność czasu i kosztu niezbędnego na zebranie i analizę danych dotyczących kontrahentów;
  • wsparcie w procesie wewnętrznej oceny ryzyka z wykorzystaniem szeregu testów zaprojektowanych przez ekspertów KPMG;
  • wygodny dostęp do kompleksowej informacji o partnerach biznesowych, zarówno w ujęciu indywidualnym jak i grupowym.

Możliwość personalizacji raportu i dostosowania modelu ryzyka do specyfiki konkretnej spółki umożliwia zarządzającym całą grupą kapitałową na przeniesienie wypracowanego modelu do innych spółek w Europie. 

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesu. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie