Zbigniew Czyżewski

Associate Director, Deal Advisory, Zespół Forensic

KPMG w Polsce

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego i badania nadużyć gospodarczych. Prowadził szereg audytów dochodzeniowych oraz brał udział w licznych projektach z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom, jak również w zakresie oceny ryzyka wystąpienia nadużyć i poziomu efektywności istniejących mechanizmów kontrolnych. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie badania zgodności działań operacyjnych firm w kontekście wymogów i regulacji wewnętrznych oraz zewnętrznych takich jak FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) czy UK Bribery Act. Sprawuje funkcję tzw. 'Trusted Person' dla wybranych instytucji finansowych. Posiada również szerokie doświadczenie w projektach z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pięniędzy (AML).

  • Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

  • Studia podyplomowe na kierunku Integracja europejska i fundusze unijne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu