Posiadanie aktualnej i rzetelnej wiedzy o partnerach biznesowych jest kluczem do podejmowania odpowiednich decyzji

Ograniczony czas oraz bardzo duża ilość dostępnych źródeł danych utrudnia ich zbieranie i późniejszą interpretację.

KPMG Third Party Risk Score wychodzi naprzeciw takim wyzwaniom. Rozwiązanie to automatyzuje proces i tym samym istotnie skraca czas pozyskiwania danych. Dodatkowo, w ustalonych kryteriach przetwarza zgromadzone dane, co pozwala na efektywne uzyskanie zagregowanych informacji o partnerach biznesowych oraz ocenę ryzyka biznesowego.

Co zyskasz dzięki KPMG Third Party Risk Score?


Oszczędność czasu
Oszczędność czasu i kosztu niezbędnego na zebranie i analizę danych
 

Wsparcie w procesie wewnętrznej oceny ryzyka
Wsparcie w procesie wewnętrznej oceny ryzyka
 

Wygodny dostęp do kompleksowej informacji o partnerach biznesowych
Wygodny dostęp do kompleksowej informacji o partnerach biznesowych
 

Możliwość personalizacji raportu
Możliwość personalizacji raportu i dostosowania modelu ryzyka do specyfiki klienta i/lub branży
 
KPMG Third Party Risk Score

KPMG Third Party Risk Score to narzędzie, które w bardzo krótkim czasie dostarcza kompleksowy raport podsumowujący kluczowe informacje na temat kontrahentów wraz ze spersonalizowaną oceną ryzyka biznesowego wynikającego ze współpracy z nimi.

KPMG Third Party Risk Score – cechy i możliwości aplikacji

Analiza ryzyka odbywa się automatycznie i opiera się o szereg zdefiniowanych czynników ryzyka związanych zarówno z kondycją finansową kontrahenta, jak również ryzykami biznesowymi.

Zalety aplikacji

 • Działanie w oparciu o kilkadziesiąt algorytmów w zakresie kondycji finansowej i ryzyk biznesowych
 • Możliwość zebrania i przetworzenie informacji w bardzo krótkim czasie
 • Wykorzystanie wielu źródeł dostępnych publicznie danych
 • Zastosowanie dla masowej liczby kontrahentów

Adresowane ryzyka

 • Niewypłacalność
 • Konflikty interesów
 • Zerwania łańcuchów dostaw
 • Naruszenia sankcji
 • Utrata reputacji
 • Ryzyka podatkowe (VAT)

Przed analizą


Wybierz wielu kontrahentów

Raport może zostać wygenerowany dla wskazanej liczby dostawców lub klientów – od pojedynczych podmiotów do nawet kilku tysięcy.

Spersonalizuj czynniki ryzyka

Możliwa jest indywidualizacja sposobu przypisania ryzyka dla poszczególnych zagrożeń w raporcie w zależności od potrzeb klienta. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu licznych źródeł informacji, raport może zawierać informację o dowolnym podmiocie zarejestrowanym w Polsce.

Po analizie w KPMG Third Party Risk Score


Zapoznaj się z oceną w interaktywnym raporcie

Rezultaty przeprowadzonych analiz są przedstawione w formie interaktywnego raportu zawierającego:

 • przejrzyste podsumowanie wyników;
 • ocenę poziomu ryzyka kontrahentów;
 • wskazanie podmiotów, dla których zidentyfikowano podwyższone ryzyko;
 • wskazanie czynników wpływających na podwyższone ryzyko.

Dowiedz się więcej o analizowanych podmiotach

Raport umożliwia zapoznanie się w łatwy sposób z istotnymi informacjami o każdym z analizowanych podmiotów. To m.in.:

 • informacje o beneficjentach rzeczywistych;
 • informacje o właścicielach;
 • informacje o reprezentacji;
 • dane finansowe;
 • status VAT.

Zobacz sieci powiązań

Raport może zawierać mapę powiązań wybranej spółki/spółek, reprezentującą w formie graficznej powiązania biznesowe analizowanego podmiotu z innymi osobami i spółkami.

Model wdrożenia aplikacji

laptop z otwartą aplikacją KPMG Third Party Risk Score

Aplikacja nie wymaga wdrożenia

Po wybraniu przez klienta kontrahentów i spersonalizowaniu czynników ryzyka zespół ekspertów KPMG przygotowuje raport z wykorzystaniem KPMG Third Party Risk Score.

Klient otrzymuje gotowe wyniki z analizy kontrahentów w formie interaktywnego raportu w PowerBI zawierającego:

 • podsumowanie oceny ryzyka;
 • szczegółowe zebrane informacje;
 • wskaźniki i dane finansowe;
 • szczegóły zidentyfikowanych ryzyk.

Raporty dla analizowanych spółek są również dostępne do wyeksportowania do formatu PDF.

Czym jest analiza kontrahentów i dlaczego to takie ważne?

Rynek zmienia się dynamicznie, rosną wymagania regulacyjne i społeczne. Powoduje to konieczność posiadania aktualnych informacji o otaczającej rzeczywistości biznesowej.

Analiza kontrahentów to proces zbierania, analizy i interpretacji danych na temat podmiotów, z którymi współpracuje spółka. Jej głównym celem jest dostarczenie wiarygodnych i aktualnych informacji, które są konieczne do podjęcia właściwych, strategicznych decyzji. Przeprowadzenie procedur analizy kontrahentów pozwala lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia we współpracy z kontrahentami i zminimalizować ryzyko z nią związane.