• 1000

Doradzamy firmom na wszystkich etapach zarządzania ryzykiem nadużyć. Wspieramy podmioty gospodarcze we wdrożeniu efektywnych systemów compliance, prowadzimy audyty śledcze, wykrywamy nieprawidłowości i zapewniamy aktualny know-how o tym, jak unikać potencjalnych strat wynikających z nadużyć.

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe, rozwój nowoczesnych technologii oraz znaczny wzrost poziomu uregulowania prawnego działalności czynią wiele organizacji wrażliwymi na niepożądane działania.

Świadczymy usługi na potrzeby podmiotów krajowych i międzynarodowych o bardzo zróżnicowanym profilu działalności. Współpracujemy z zespołami o podobnej specjalizacji w ramach sieci KPMG na całym świecie, zapewniając sobie dostęp do najnowszych metodyk i rozwiązań technologicznych, a także szybkie pozyskanie informacji i specjalistycznej wiedzy o lokalnych praktykach biznesowych lub regulacjach.

Nasz zespół, który tworzą specjaliści z zakresu rachunkowości, finansów, prawa oraz IT, udziela wszechstronnego wsparcia realizując zadania z zakresu profilaktyki, wykrywania i reagowania na przypadki nieprawidłowości i nadużyć.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem