Rafał Owczarek

Partner, Deal Advisory, Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego

KPMG w Polsce

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowych usług doradczych wynikające z zaangażowania w kilkaset projektów związanych z transakcjami kapitałowymi. Od momentu rozpoczęcia pracy w KPMG w 1996 roku, uczestniczył w licznych projektach badania sprawozdań finansowych realizowanych przez Dział Audytu Ogólnego zarówno na rzecz małych, jak i dużych klientów, włączając w to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1999 roku jest członkiem Zespołu Doradztwa Transakcyjnego, w którym nabył bogate doświadczenie w prowadzeniu szerokiego zakresu analiz finansowych związanych z transakcjami kapitałowymi. Od 2015 roku jest Szefem Zespołu Doradztwa Transakcyjnego KPMG w Polsce. Prowadził wiele projektów dotyczących przeglądów typu due diligence (zarówno dla strony kupującej jak i dla strony sprzedającej - vendor due diligence) oraz doradztwa transakcyjnego (m.in. wsparcie dla strony sprzedającej - vendor assistance, przeglądy umów nabycia akcji/udziałów, wsparcie przy zamknięciu transakcji - transaction completion assistance) zarówno dla klientów krajowych, jak i międzynarodowych działających w różnych sektorach. Brał udział w licznych projektach związanych z prywatyzacjami w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje również projekty związane z restrukturyzacją finansową spółek.

  • Małe przedsiębiorstwa
  • Obsługa dużych przedsiębiorstw
  • Rynki krajowe
  • Usługi doradcze
  • Średni segment rynkowy
  • Magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • Executive MBA in International Business, University of Bristol, Wielka Brytania oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paryż, Francja,

  • Członek stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Wielka Brytania