• 1000

Realizujemy szereg zadań zmierzających do szczegółowego rozpoznania przyczyn wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości oraz określamy ich zakres i wpływ na działalność organizacji. Zapewniamy efektywne wsparcie w dążeniu do ustalenia faktów i oceny strat oraz zabezpieczamy dowody na potrzeby postępowań dyscyplinarnych lub sądowych.

Wyzwania firm wynikające z nadużyć gospodarczych

W wyniku nadużyć firmy każdego roku tracą część swoich przychodów. Straty finansowe nie są jednak jedynym negatywnym skutkiem wystąpienia nadużyć gospodarczych w przedsiębiorstwie. Nieprawidłowości mogą narazić firmę na kontrole ze strony właściwych regulatorów, związane z nimi kary finansowe oraz utratę reputacji. Nadużycia gospodarcze mogą również mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną przedsiębiorstwa np. poprzez pogorszenie relacji z kontrahentami.

Czym są audyty śledcze i dlaczego to takie ważne?

Audyty śledcze umożliwiają identyfikację potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpłynąć na reputację i wyniki finansowe firmy. Ich celem jest również zabezpieczenie interesów inwestorów i udziałowców oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadużyć gospodarczych w przyszłości.

W ramach prowadzonych przez nas postępowań dochodzeniowych analizujemy działania, transakcje oraz zachowania mogące wskazywać na występowanie nadużyć. Identyfikujemy przypadki wystąpienia korupcji, konfliktów interesów, naruszenia regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz innych nieprawidłowości.
 

Wyzwania przedsiębiorstw i nasze działania naprawcze

Niegospodarność i wyprowadzanie majątku ze spółki
Nasze rozwiązanie

Analizy transakcji z wykorzystaniem narzędzi Forensic Data Analytics

Zmiany w strukturach zarządczych i utrata zaufania organizacji
Nasze rozwiązanie

„Raport otwarcia” – analizy rozliczeń i rozrachunków z kluczowymi pracownikami, analiza transakcji zakupu usług m.in. marketingowych i doradczych, analiza darowizn i umów sponsoringowych, analiza procesów przetargowych oraz powiązań z kontrahentami w celu identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów

Konflikt interesów
Nasze rozwiązanie
Nadużycia w procesach zakupowych i przetargowych
Nasze rozwiązanie

Analiza dokumentacji i zawartych umów pod kątem ich zgodności z regulacjami oraz obowiązującymi w spółce politykami

Nieuzasadnione oskarżenia o nadużycia
Nasze rozwiązanie

Identyfikacja i zabezpieczenie dowodów istotnych dla analizowanej sprawy, sporządzenie opinii eksperckiej

Manipulacja wynikami finansowymi
Nasze rozwiązanie

Analizy z zakresu forensic accounting tj. dokumentacji finansowo-księgowej oraz umów pod kątem nadużyć

Zgłoszenia sygnalistów
Nasze rozwiązanie

Prowadzenie rozmów i postępowań wyjaśniających

Co zyskasz dzięki audytowi śledczemu?


Ochrona przed stratami finansowymi

Ochrona przed stratami finansowymi

Audyty śledcze pomagają w wykryciu nadużyć, które mogą mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Podjęcie efektywnych działań naprawczych pozwoli na zminimalizowanie strat.


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Audyty śledcze umożliwiają identyfikację potencjalnych naruszeń przepisów prawa, co pozwala uniknąć potencjalnych kar i strat wizerunkowych.


Minimalizacja negatywnego oddziaływania nieprawidłowości na działalność operacyjną

Minimalizacja negatywnego oddziaływania

Minimalizacja negatywnego oddziaływania nieprawidłowości na działalność operacyjną firmy poprzez identyfikacje obszarów, w których dochodzi do nadużyć, co pozwala na poprawę efektywności operacyjnej firmy.


Minimalizacja negatywnego oddziaływania nieprawidłowości na działalność operacyjną

Wsparcie na wszystkich etapach postępowania

Prowadząc audyty śledcze, zapewniamy również wsparcie w obronie przed zarzutami np. ze strony regulatorów.

Wsparcie KPMG w ramach postępowań dochodzeniowych

W celu osiągnięcia najlepszych wyników łączymy narzędzia i techniki z obszaru śledczej analizy danych, białego wywiadu, oraz informatyki śledczej.

 • Śledcza analiza danych

  Dzięki wykorzystaniu śledczej analizy danych nasi eksperci pomogą w identyfikacji nieprawidłowości i podejrzanych działań w twojej firmie.

  • Zaawansowane techniki analizy danych, w tym analizy trendów
  • Analiza danych finansowych oraz dokumentacji wspierającej
  • Wykrywanie anomalii i nieprawidłowości
  • Identyfikacja oszustw i nadużyć
 • Biały wywiad

  Zapewniamy wyspecjalizowaną obsługę w zakresie wywiadu gospodarczego. Zbieramy dane z publicznie dostępnych źródeł i analizujemy je pod kątem informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonych audytów śledczych.

  • Szeroki wachlarz źródeł
  • Wykorzystanie automatycznych narzędzi pozwalających na analizę dużych wolumenów danych
  • Nowoczesne techniki wizualizacji./li>
  • Przejrzysta prezentacja informacji
 • Informatyka śledcza

  Pomagamy w zabezpieczeniu i przygotowaniu materiału dowodowego do wykorzystania w dalszym działaniu, w tym postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

  • Przygotowanie danych do przeglądu
  • Przegląd i analiza danych elektronicznych
  • Zabezpieczanie dowodów cyfrowych

Nasze wsparcie nie kończy się na przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Oferujemy również pomoc w budowaniu lub weryfikacji i zmianie procedur i systemów wewnętrznych służących zmitygowaniu ryzyka występowania nieprawidłowości i nadużyć.

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
 • Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
 • Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
 • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem