• 1000

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie efektywnego fukcjonowania systemów whistleblowingu i przygotowania organizacji do reakcji na zgłoszenia. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających na podstawie zgłoszeń sygnalistów. Nasze działania koncentrują się m.in. na identyfikacji i wyjaśnieniu okoliczności naruszenia oraz zabezpieczeniu istotnej dokumentacji.

Na czym polega system Whistleblowingu i dlaczego to takie ważne?

Whistleblowing to proces ujawniania nieprawidłowości lub nieetycznych działań wewnątrz organizacji przez pracownika lub inną osobę związaną z firmą. Whistleblowing odgrywa kluczową rolę w promowaniu transparentności, odpowiedzialności i atmosfery zaufania w organizacji.


Zgłoszenia naruszeń i nieprawidłowości w organizacji dokonywane za pośrednictwem dedykowanych kanałów


Analiza zgłoszeń sygnalistów i przygotowanie do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (zaangażowanie zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania, opracowanie strategii działania i planu)


Zabezpieczenie materiału dowodowego


Przeprowadzenie rozmów wyjaśniających


Skrupulatna dokumentacja i kompleksowa analiza zebranego materiału dowodowego


Podjęcie decyzji i działań w odpowiedzi na zidentyfikowane nieprawidłowości (np. działań operacyjnych, decyzji kadrowych, kroków dyscyplinujących, czy nawet prawnych)

Wsparcie KPMG w tworzeniu i obsłudze systemu Whistleblowingu

Zespół KPMG oferuje kompleksową pomoc w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu sygnalizowania nieprawidłowości, jak również wsparcie w obsłudze zgłoszeń sygnalistów i prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych.

1 Opracowanie ram proceduralnych systemu Whistleblowingu

2 Wsparcie w wyborze i wdrożeniu narzędzi do obsługi zgłoszeń sygnalistów

3 Wsparcie lub prowadzenie postępowań wyjaśniających

4 Prowadzenie szkoleń

5 Kompleksowa obsługa systemu whistleblowingowego u Klientów


Prowadzenie postępowań wyjaśniających - korzyści dla klientów

Minimalizacja ryzyka strat finansowych i ochrona wizerunku

Wykorzystujemy sprawdzone narzędzia i metody, dążąc do możliwie najszybszego wykrywania i reagowania na nieprawidłowości oraz mitygowania ich skutków.

Pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną

Znamy schematy nadużyć i wiemy gdzie szukać informacji [dajmy tu link do strony audytów śledczych]. Identyfikujemy luki w mechanizmach kontrolnych i rekomendujemy środki naprawcze.

Wsparcie merytoryczne i techniczne

Wspieramy skuteczne i bezzwłoczne reagowanie na nieprawidłowości, które zwiększa zaufanie pracowników oraz promuje odpowiedzialność i uczciwość.

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
  • Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
  • Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
  • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem