• 1000

Świadczymy usługi z zakresu analizy powiązań i identyfikacji konfliktu interesów, wywiadu gospodarczego, a także rozpoznania w zakresie obowiązujących sankcji gospodarczych. Nasze prace obejmują wyszukiwanie, przegląd oraz analizę publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności osób i podmiotów gospodarczych, ich powiązaniach biznesowych, sytuacji finansowej i strategii, również w kontekście sankcji gospodarczych.

Czym jest wywiad gospodarczy i dlaczego to takie ważne?

Wywiad gospodarczy to proces zbierania, analizy i interpretacji danych na temat kontrahentów. Głównym celem wywiadu gospodarczego jest dostarczenie wiarygodnych i aktualnych informacji, które są konieczne do podjęcia strategicznych decyzji. Przeprowadzenie procedur wywiadu gospodarczego i analizy kontrahentów pozwala lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia we współpracy z kontrahentami i zminimalizować ryzyko. 

Wyzwania firm związane z analizą kontrahentów i konfliktu interesów

Z badania rynkowego przeprowadzonego przez KPMG (KPMG Third Party Risk Management Outlook) wynika, że 73% przedsiębiorstw doświadczyło incydentu związanego ze współpracą z podmiotami trzecimi. Do najczęstszych zagrożeń związanych z nierzetelnością kontrahentów należą m.in. ryzyko zerwania łańcucha dostaw, ryzyko podatkowe, straty wizerunkowe, korupcja, czy niewypłacalność.


Ochrona przed stratami finansowymi

W warunkach globalnych powiązań, coraz częstszym problemem staje się współpraca biznesowa z podmiotami objętymi sankcjami gospodarczymi, działającymi na terytorium objętym sankcjami, powiązanymi z osobami objętymi sankcjami lub handlującymi sankcjonowanymi towarami.


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Z perspektywy ESG szczególnie ważna jest analiza zgodności działalności kontrahentów z wymaganiami regulacyjnymi oraz zebranie informacji na temat ich transparentności i reputacji


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

W relacjach z kontrahentami pojawia się również ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, kiedy na ocenę i proces decyzyjny wpływ mają powiązania osobiste lub finansowe z podmiotami zewnętrznymi.

Co zyskasz dzięki wywiadowi gospodarczemu?


Ochrona przed stratami finansowymi

Wsparcie w procesie wewnętrznej oceny ryzyka związanej ze współpracą z podmiotami trzecimi – zarówno przy nawiązywaniu relacji biznesowych, jak i w procesie ich monitorowania i aktualizacji.


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Zgodność z zasadami transparentności i ESG.


Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Szczegółowe i kompleksowe informacje na temat wybranej ilości kontrahentów. Identyfikację potencjalnych powiązań mogących prowadzić do wystąpienia konfliktu interesów lub wskazujących na związki z podmiotami, osobami, terytoriami lub towarami objętymi sankcjami gospodarczymi.

Wsparcie KPMG w ramach analizy kontrahentów i konfliktu interesów

Wywiad gospodarczy

Kompleksowy przegląd reputacji podmiotu w oparciu o różnego typu informacje oraz doniesienia prasowe dotyczące wskazanych osób lub/i podmiotów

Zebranie informacji z publicznie dostępnych źródeł (tzw. biały wywiad). Przegląd obejmuje m.in. dane rejestrowe, finansowe, informacje na temat beneficjentów rzeczywistych, powiązaniach z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP), informacje o potencjalnym zadłużeniu i wiele innych

Analiza referencji potencjalnych partnerów biznesowych

Analiza powiązań osobowych, gospodarczych i kapitałowych w celu identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów

Szczegółowa analiza kontrahentów oraz ich powiązań, także w zakresie identyfikacji sankcjonowanych podmiotów, osób i towarów

Wsparcie audytów śledczych i postępowań wyjaśniających poprzez kompleksowy przegląd informacji dostępnych publicznie w celu uzyskania niezbędnych informacji o strategicznym znaczeniu dla prowadzonego dochodzenia

Pomoc w tworzeniu skutecznych procedur i polityk wewnętrznych, w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji z podmiotami trzecimi, zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi

Prowadzenie szkoleń podnoszących świadomość w zakresie współpracy z kontrahentami i związanych z tym ryzyk

KPMG Third Party Risk Score

laptop z otwartą aplikacją KPMG Third Party Risk Score

Zalety aplikacji

  • Oszczędność czasu i kosztu niezbędnego na zebranie i analizę danych;
  • Wsparcie w procesie wewnętrznej oceny ryzyka
  • Wygodny dostęp do kompleksowej informacji o partnerach biznesowych
  • Możliwość personalizacji raportu i dostosowania modelu ryzyka do specyfiki klienta i/lub branży

Przykładamy ogromną wagę do rzetelnej analizy i przejrzystej prezentacji zgromadzonych danych, w tym wizualizacji powiązań pomiędzy podmiotami. Wykorzystujemy wyspecjalizowane narzędzia analityczne stworzone przez naszych ekspertów, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów. 

Dlaczego warto nam zaufać?

Generative AI
  • Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
  • Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
  • Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
  • Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań. 

Skontaktuj się z nami

Powiązane usługi

Publikacje i webinaria

Więcej publikacji z kategorii zarządzanie ryzykiem