• 1000

Zapewnienie zgodności działalności gospodarczej z przepisami prawa wymaga od przedsiębiorców przestrzegania zarówno właściwych im regulacji sektorowych, jak i przepisów regulujących ich interakcje z kontrahentami oraz z konsumentami.

Przepisy prawa konkurencji i prawa konsumenckiego przewidują określone zakazy i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Co istotne, ewentualne naruszenie przepisów w tym zakresie rodzi ryzyko odpowiedzialności finansowej nie tylko dla samej spółki, ale również dla osób nią zarządzających.

Oferujemy doradztwo prawne w dostosowaniu działalności przedsiębiorstw do przepisów prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Wspieramy klientów na każdym etapie – od analizy sprawy, przez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, aż po reprezentację w ewentualnych postępowaniach administracyjnych i sądowych. Reprezentujemy klientów zarówno przed organami krajowymi, jak i w postępowaniach prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej, w tym sądy UE.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria