Z członkostwem Polski w Unii Europejskiej wiąże się podleganie polskich przedsiębiorców rozstrzygnięciom unijnych instytucji, organów i agencji. W ramach usług doradztwa prawnego oferujemy wsparcie w zakresie postępowań i sporów z elementem wspólnotowym lub opierających się o prawo Unii Europejskiej obejmujące postępowania przed Komisją Europejską, sądami (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd Unii Europejskiej) oraz agencjami UE (np. EUIPO; OLAF).

Kiedy firmy mają do czynienia z prawem Unii Europejskiej i dlaczego jego znajomość jest tak istotna?

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, że polscy przedsiębiorcy bardzo często wchodzą w interakcje z przepisami prawa unijnego. Ubiegają się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, występują o rejestrację unijnych znaków towarowych, uczestniczą w postępowaniach i sporach sądowych i pozasądowych z elementem wspólnotowym. Startują też w przetargach organizowanych przez instytucje i agencje Unii Europejskiej oraz są adresatami różnorakich decyzji w ramach postępowań prowadzonych przez te instytucje.

Czasami decyzje i rozstrzygnięcia unijnych instytucji – mimo że dotyczą kontrahentów lub konkurentów naszych klientów – mają również znaczny wpływ na ich sytuację prawną i finansową.

Wyzwania firm związane z prawem unijnym i postępowaniami przed instytucjami Unii Europejskiej

Postępowania przed instytucjami unijnymi często znacznie różnią się od postępowań przed polskimi sądami i organami administracji. Aby je właściwie poprowadzić, należy poznać unijne procedury, dobrze orientować się w przepisach „branżowych” oraz dysponować praktycznym doświadczeniem w ich stosowaniu. W grę wchodzą tu zarówno przepisy Statutu TSUE i regulaminów proceduralnych unijnych sądów, jak i przepisy postępowań szczególnych przed instytucjami i agencjami UE.

W razie nieznajomości tych uregulowań przedsiębiorcy ryzykują przegraniem sprawy przed unijnym sądem i poniesieniem wynikających z tego faktu konsekwencji finansowych, a w postępowaniu administracyjnym – negatywnym rozpatrzeniem lub odmową uwzględnienia złożonego wniosku.

Prawo Unii Europejskiej – korzyści z pomocy prawnej

Pewność prawna dla prowadzonej działalności
Wsparcie profesjonalistów w postępowaniach prowadzonych przez unijne instytucje i agencje
Ograniczenie ryzyka wysokich kar pieniężnych oraz niewłaściwego poprowadzenia postępowania
Możliwość zastosowania dozwolonych prawem rozwiązań do sytuacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wsparcie KPMG Law w ramach postępowań przed instytucjami Unii Europejskiej

Postępowania przed Komisją Europejską

Oferujemy wsparcie w prowadzonych przez Komisję Europejską postępowaniach dotyczących unijnego prawa konkurencji oraz związanych z udzieloną pomocą państwa. Przygotowujemy projekty stanowisk i odpowiedzi na zadane pytania oraz kontaktujemy się z odpowiednimi wydziałami Komisji w celu bezpośredniego przedstawienia stanowiska klienta.

Doradzamy przy formułowaniu komunikacji pomiędzy państwem członkowskim/UOKiK a Komisją w celu właściwego przedstawienia poglądów beneficjentów pomocy państwa. Dokonujemy oceny prawnej materiałów, przeznaczonych dla szerszej publiczności, w szczególności, czy nie wprowadzają one odbiorców w błąd oraz czy nie rodzą ryzyka dla klienta.

Postępowania przed TSUE i SUE

Wspieramy klientów w trakcie całego postępowania przed sądami unijnymi TSUE i SUE – począwszy od przygotowania projektu skargi, poprzez wymianę pism procesowych, przygotowanie wystąpień na rozprawę i reprezentowanie klienta na rozprawie.

Skargi do Sądu UE na decyzje izby odwoławczej EUIPO

Reprezentujemy klientów przed Sądem UE w postępowaniach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych. W razie potrzeby pomagamy w przygotowaniu uzasadnionych wniosków o przyjęcie do rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołania od wyroku Sądu UE.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria