• 1000

KPMG i ServiceNow wspólnie dostarczają rozwiązania cyfrowe w celu modernizacji i konsolidacji procesów zarządzania usługami. Dzięki temu pomagamy przedsiębiorstwom zwiększyć produktywność i wydajność, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Zapewniamy elastyczność niezbędną do zaspokojenia zmieniających się potrzeb w świecie współczesnego biznesu.

Firmy z każdej branży na całym świecie zmagają się dziś ze złożonymi wyzwaniami związanymi z zarządzaniem usługami IT.

Specjaliści KPMG wraz z ServiceNow umożliwiają konsolidację, automatyzację i modernizację procesów zarządzania usługami, zwiększając wydajność i obniżając koszty zarówno procesów, kosztów operacyjnych, jak i całej infrastruktury.

Organizacje korzystające z KPMG Powered Enterprise i ServiceNow zminimalizują ryzyko, podwyższą swoją wartość, a  kompleksowe wdrożenie zapewni łatwą komunikację pracowników wewnątrz firmy. 

Connected. Powered. Trusted. Elevate.

Connected, Powered, Trusted & Elevate to pakiet rozwiązań KPMG do transformacji biznesowej, które pomagają klientom osiągnąć bardziej produktywną i zrównoważoną przyszłość. Rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać różnym wyzwaniom klientów i różnym elementom biznesowym lub modelom operacyjnym. 

Generowanie mnożników

Wiedza

Raporty, badania i analizy rynkowe KPMG w Polsce i na świecie ukazujące różne wyzwania przed którymi stają przedsiębiorstwa oraz strategie i modele biznesowe pozwalające na nie odpowiedzieć.