• 1000

Zarządzanie transformacją funkcji biznesowych

Nowe technologie zmieniają sposób działania firm – od budowania strategii biznesowych po realizowanie kluczowych celów – i sprawają, że przechodzą one prawdziwą cyfrową transformację.

Przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań łatwiejsze staje się utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony przestarzałe technologie, procesy i modele usługowe mogą hamować rozwój i utrudniać realizację planów biznesowych. 

Transformacja biznesowa i zwiększenie wartości firmy wymaga właściwego podejścia.

Firmy, które chcą przeprowadzić skuteczną transformację muszą znaleźć odpowiedzi na niełatwe pytania, takie jak:

  • Czy procesy biznesowe są obsługiwane manualnie i czy są ukierunkowane na określony obszar (tzw. zarządzanie „silosowe”)?
  • Czy istniejące rozwiązania skutkują nieodpowiednimi zachowaniami pracowników organizacji?
  • Czy obecnie stosowane rozwiązania technologiczne stanowią przeszkodę na drodze do rozwoju firmy?
  • Czy korzystanie z przestarzałych systemów powoduje utratę zysków?
  • Czy wiedzę opartą na danych można wykorzystać tak, aby podnieść przychody przedsiębiorstwa?
  • Dlaczego dotychczasowy wysiłek podjęty w obszarze transformacji mógł zakończyć się niepowodzeniem?

KPMG Powered Enterprise pomaga odpowiedzieć na te oraz wiele innych pytań. Nasza oferta to zestaw rozwiązań opartych na globalnych doświadczeniach KPMG oraz najlepszych praktykach biznesowych. Wspieramy klientów w transformacji funkcji biznesowych organizacji, obejmując wszystkie aspekty modelu operacyjnego. KPMG Powered Enterprise zostało zaprojektowane tak, aby pomóc firmom w szybkim i bezpiecznym wdrożeniu najlepszych praktyk. We wprowadzaniu trwałych zmian i unikaniu przy tym przeszkód, które mogą pojawić się przy tradycyjnym podejściu do transformacji cyfrowej.

Popraw wyniki swojej organizacji

KPMG Powered Enterprise to pakiet rozwiązań, które umożliwiają sprawne reagowanie na zmiany na rynku, budują odporność i podnoszą konkurencyjność organizacji: KPMG Target Operating Model, KPMG Powered Technology oraz KPMG Powered Evolution.

Rozwiązania wspierające transformację technologiczną

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia i szerokich zasobów technologicznych, KPMG Powered Enterprise oferuje rozwiązania zapewniające lepsze wyniki każdej funkcji biznesowej. 

KPMG

Powered Enterprise dla funkcji biznesowych

Powered Enterprise Supply Chain

Uzyskaj więcej od swoich dostawców i całego łańcucha dostaw.

Pre-configured for:

Powered Sustainability

Transformacja raportowania ESG.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Finance

Przygotuj swoje finanse na przyszłość.

Pre-configured for:

Powered Enterprise HR

Gotowy na przyszłe zmiany dział HR umożliwiający nowe sposoby pracy.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Procurement

Uwolnij potencjał dzięki Powered Procurement.

Powered Enterprise Cyber

Cyberbezpieczeństwo w świecie poważnych zagrożeń.

Pre-configured for:

Nowe podejście do transformacji

Usługi KPMG Powered Enterprise koncentrują się na trzech kluczowych obszarach: zarządzanie programem, zarządzanie wartością i zarządzanie zmianą.

Ze wsparciem KPMG Powered Enterprise:


›  Przeprowadź transformację przedsiębiorstwa – by osiągać lepsze wyniki

›  Pomóż swoim pracownikom przygotować się na nadchodzące zmiany – i transformację całego biznesu

›  Twórz i rozwijaj zwinne funkcje – które odpowiadają zmiennym potrzebom

›  Wykorzystaj w pełni nowe technologie – dla zapewnienia większej wartości i poprawy wydajności organizacji

›  Dostarczaj ciągłe udoskonalenia – i napędzaj przyszłe sukcesy dzięki usługom zarządczym

›  Zwiększ konkurencyjność firmy – przez optymalizację świadczenia usług i umiejętne zarządzanie danymi


KPMG
Vision Icon

Wizja

Wspólna wizja przyszłego modelu operacyjnego.

Validate Icon

Walidacja

Wykorzystanie zasobów Powered Enterprise do walidacji i dokumentowania „przyszłych” warstw projektowych TOM.

Construct Icon

Implementacja rozwiązania

Tworzenie i testowanie każdej warstwy projektowej TOM przy użyciu iteracyjnego procesu testowania.

Deploy Icon

Wdrożenie

Wdrożenie rozwiązania i implementacja TOM dla użytkowników, którym umożliwiono nowy sposób pracy.

Evolove Icon

Rozwój

Ukończenie wsparcia po uruchomieniu, analiza realizacji wartości, procedury zamknięcia projektu i przejście do programów utrzymania wdrożonych systemów.

Connected. Powered. Trusted. Elevate.

Connected, Powered, Trusted & Elevate to pakiet rozwiązań KPMG do transformacji biznesowej, które pomagają klientom osiągnąć bardziej produktywną i zrównoważoną przyszłość. Rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać różnym wyzwaniom klientów i różnym elementom biznesowym lub modelom operacyjnym. 

Connected. Powered. Trusted.

Wiedza

Raporty, badania i analizy rynkowe KPMG w Polsce i na świecie ukazujące różne wyzwania przed którymi stają przedsiębiorstwa oraz strategie i modele biznesowe pozwalające na nie odpowiedzieć.