• 1000

Właściwe zarządzanie tożsamością i dostępem – IAM (ang. Identity and Access Management) pracowników do systemów firmowych jest niezbędne w każdej organizacji. Zapewnia to bezpieczeństwo informacji biznesowych i danych klientów oraz utrzymuje poziom ryzyka na akceptowalnym poziomie. Ponadto zapewnia to organizacji spełnienie wymogów regulacyjnych dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa, a także poprawia komfort pracy personelu.

Powered Enterprise Cyber, obsługiwany przez SailPoint, został zaprojektowany tak, aby pomóc zlokalizować obszar między chronionymi a udostępnianymi danymi i dzięki temu wspierać rozwój działalności biznesowej klientów. KPMG pomaga w stworzeniu spersonalizowanej cyberstrategii, oszczędzając czas oraz ograniczając koszty i ryzyko projektowe

Rozwój biznesu i lepsze wyniki firmy są szybkim efektem właściwego zarządzania w obszarze compliance, uwzględniającego ryzyko, cykl życia tożsamości, dostosowany provisioning, zintegrowany model zarządzania i analizę tożsamości.

Połączenie doświadczenia KPMG i technologii SailPoint podczas wsparcia w zakresie przekształcania modelu zarządzania tożsamością, pozwala osiągnąć wyższą wydajność, obniżyć koszty, poprawić jakość obsługi klienta i poszerzyć możliwości generowania przychodów.

Connected. Powered. Trusted. Elevate.

Connected, Powered, Trusted & Elevate to pakiet rozwiązań KPMG do transformacji biznesowej, które pomagają klientom osiągnąć bardziej produktywną i zrównoważoną przyszłość. Rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać różnym wyzwaniom klientów i różnym elementom biznesowym lub modelom operacyjnym. 

Generowanie mnożników

Wiedza

Raporty, badania i analizy rynkowe KPMG w Polsce i na świecie ukazujące różne wyzwania przed którymi stają przedsiębiorstwa oraz strategie i modele biznesowe pozwalające na nie odpowiedzieć.