• 1000

Zestawiając doświadczenie i wiedzę KPMG, opisaną i skompilowaną w metodologii Powered Identity, wraz z globalnym oraz lokalnym partnerstwem z firmą CyberArk, światowego lidera rynku, przygotowaliśmy ofertę usług wdrożeniowych oraz konsultacyjnych systemu PAM - Privileged Access Management.

Metodologia KPMG Powered Identity powstała na bazie wielu doświadczeń różnych praktyk KPMG. Jest produktem, który powstał na bazie całego szeregu wdrożeń, obserwacji, doradztwa oraz walidacji najlepszych praktyk. Zawiera on gotowy zestaw narzędzi, które przyczyniają się do ograniczenia czasochłonności wdrożenia systemów klasy PAM.

Powered Identity opisuje i definiuje cały wachlarz działań związanych z wdrożeniem systemu PAM (procesy, ludzie, technologia, kontrola i inne), które to skomponowane w całość dostarczają kompleksowe wytyczne, miary i definicje pozwalające na szybsze i skuteczniejsze implementacje. Oferujemy także usługi doradcze, oceny dojrzałości, audyty związane z obszarem PAM.

Model Powered Identity został dopasowany do rozwiązania PAM firmy CyberArk. Partnerstwo na lokalnym szczeblu umożliwia nam efektywniejsze szkolenie się, dostęp do nowych rozwiązań i wiedzy, która pozwala budować doświadczenie z zakresu całej gamy produktów firmy CyberArk – platformy Identity Security Platform Solutions.

Connected. Powered. Trusted. Elevate.

Connected, Powered, Trusted & Elevate to pakiet rozwiązań KPMG do transformacji biznesowej, które pomagają klientom osiągnąć bardziej produktywną i zrównoważoną przyszłość. Rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać różnym wyzwaniom klientów i różnym elementom biznesowym lub modelom operacyjnym. 

Generowanie mnożników

Wiedza

Raporty, badania i analizy rynkowe KPMG w Polsce i na świecie ukazujące różne wyzwania przed którymi stają przedsiębiorstwa oraz strategie i modele biznesowe pozwalające na nie odpowiedzieć.