• 1000

Raportowanie zrównoważonego rozwoju coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. W wielu miejscach na świecie – w tym na obszarze Unii Europejskiej – pojawiają się nowe regulacje, a charakter sprawozdawczości zmienia się w zależności od odbiorców – organów regulacyjnych, interesariuszy, klientów czy zarządu. Wszyscy ci uczestnicy życia gospodarczego potrzebują szerokiej gamy regularnie aktualizowanych danych, aby skutecznie wypełniać swoje role w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce, a także rozumienia celu i wartości danej organizacji.

KPMG Powered Sustainability ma na celu pomoc w poradzeniu sobie z coraz bardziej złożonymi przepisami i zapewnienie zgodności z regulacjami, pomagając w odpowiedzi na kluczowe pytania:

  • Jak poruszać się w świecie wymogów organów regulacyjnych, ocen agencji ratingowych i oczekiwań inwestorów?
  • Jak przetworzyć model podwójnej istotności i określić, jakie obszary tematyczne są szczególnie istotne dla organizacji?
  • Jak wykorzystać technologię do gromadzenia danych środowiskowych i zarządzania nimi oraz przedstawienia możliwych do skontrolowania wyników?
  • Jak zaspokoić potrzeby zarządu i kadry kierowniczej w sytuacji, w której poszczególne osoby i działy w firmie mogą patrzeć na zrównoważony rozwój z różnych perspektyw?

KPMG współpracuje z zespołami ds. zrównoważonego rozwoju na całym świecie w celu aktywnego wsparcia transformacji i automatyzacji raportowania ESG. Powered Sustainability pomaga w tych procesach poprzez zapewnienie ram działania. Pozwala na określenie, co organizacja musi zrobić, aby zachować zgodność z przepisami, a poprzez wykorzystanie do tego technologii Microsoftu pozwala na efektywne zestawianie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu raportowania.

Download PDF

Professionalizing sustainability reporting using technology

Find out more about our sustainability transformation capabilities.


Pobierz PDF ⤓Co daje KPMG Powered Enterprise Sustainability?

  • Modelowe rozwiązanie, wykorzystywane do raportowania zrównoważonego rozwoju
  • Ramy dla trzech kluczowych warstw raportowania – zewnętrznej, regulacyjnej i wewnętrznej (zarządzanie)
  • Technologię umożliwiającą ocenę podwójnej istotności, dojrzałości oraz szczegółową mapę danych w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Dostęp do wiodących praktyk w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, zweryfikowanych pod kątem rzeczywistej użyteczności
  • Platformę ułatwiająca ewolucję organizacji, umożliwiającą jej sprawne poruszanie się w świecie zmieniających się potrzeb i przepisów.
KPMG

Powered Enterprise dla całej organizacji

KPMG Powered Enterprise

Spraw, by Twoja firma stała się dla innych niedoścignioną konkurencją.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Finance

Przygotuj swoje finanse na przyszłość.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Supply Chain

Uzyskaj więcej od swoich dostawców i całego łańcucha dostaw.

Pre-configured for:

Powered Enterprise HR

Gotowy na przyszłe zmiany dział HR umożliwiający nowe sposoby pracy.

Pre-configured for:

Powered Enterprise Procurement

Uwolnij potencjał dzięki Powered Procurement.

Powered Enterprise Cyber

Cyberbezpieczeństwo w świecie poważnych zagrożeń.

Pre-configured for: