• 1000

Rozwiązania chmurowe Microsoft dla wszystkich trzech funkcji – front-, middle- i back-office, zostały zaprojektowane tak, aby pomóc klientom wykorzystywać zasoby organizacji lepiej i skuteczniej.

Nowe, innowacyjne, zintegrowane rozwiązania i zaawansowane technologie zwiększają potencjał transformacji cyfrowej firm nieprzerwanie każdego dnia. KPMG i Microsoft łączą zaawansowane technologie, wiedzę branżową, kreatywne myślenie i wypracowaną doskonałość w zarządzaniu złożonymi kwestiami biznesowymi o globalnej skali. Dzięki temu możemy pomóc klientom przekształcić obszary ich organizacji, kluczowe dla ich rozwoju i sukcesu.

Rozpoczynając podróż w kierunku cyfrowej transformacji, klienci KPMG mogą polegać na metodologii KPMG Powered Enterprise, która zapewnia rozwiązania oparte na technologii Microsoft, zapewniające firmom osiągnięcie lepszych wyników biznesowych. 

Connected. Powered. Trusted. Elevate.

Connected, Powered, Trusted & Elevate to pakiet rozwiązań KPMG do transformacji biznesowej, które pomagają klientom osiągnąć bardziej produktywną i zrównoważoną przyszłość. Rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać różnym wyzwaniom klientów i różnym elementom biznesowym lub modelom operacyjnym. 

Generowanie mnożników

Wiedza

Raporty, badania i analizy rynkowe KPMG w Polsce i na świecie ukazujące różne wyzwania przed którymi stają przedsiębiorstwa oraz strategie i modele biznesowe pozwalające na nie odpowiedzieć.