• 1000

Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi (compliance) są strategicznym obszarem usług doradztwa podatkowego KPMG – zarówno w Polsce, jak i na poziomie globalnym.

Świadcząc usługi compliance KPMG w Polsce wykorzystuje zdobyte doświadczenie i zgromadzone zasoby w ramach sieci firm członkowskich KPMG na całym świecie.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • weryfikację kalkulacji CIT oraz przygotowanie zeznania rocznego,
  • wsparcie w zakresie automatyzacji procesów obliczania podatku dochodowego,
  • wsparcie w podziale przychodów według źródła,
  • pomoc w zakresie prawidłowej kalkulacji wysokości podatku odroczonego,
  • wsparcie w obliczaniu limitów kosztów z art. 15c oraz art. 15e,
  • wsparcie w zakresie przychodów i kosztów finansowych,
  • rozpoznanie problemów podatkowych,
  • weryfikację poprawności obliczania podatku dochodowego – kompleksowe przeglądy podatkowe,
  • wsparcie związane z regulacjami dotyczącymi klauzuli obejścia prawa podatkowego,
  • pomoc w wykonywaniu obowiązków nałożonych na polskie spółki zależne, wchodzące w skład koncernów raportujących według zasad US GAAP (rozpoznanie pozycji podatkowych, które powinny lub nie powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym, oraz wycena kwot korzyści podatkowych).

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe