Przemysław Szywacz

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Lider doradców dla branży motoryzacyjnej

KPMG w Polsce

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie podatku od osób prawnych. Bierze udział w projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz doradztwa transakcyjnego, gdzie kieruje pracami wielu zespołów. Doradza podmiotom zarówno polskim, jak i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego, telekomunikacyjnego czy też szeroko rozumianej dystrybucji dóbr konsumpcyjnych.

  • Magister ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • Licencjonowany doradca podatkowy

  • Jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowej oraz prelegentem podczas szkoleń i telekonferencji. Przemysław jest współautorem publikacji na temat branży motoryzacyjnej wydanych wspólnie przez KPMG i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, uczestnikiem konferencji branżowych oraz autorem artykułów i komentarzy w zakresie branży motoryzacyjnej oraz elektromobilności.