Wojciech Majkowski

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Wojciech posiada ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych i postępowaniach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Reprezentuje klientów w wielu postępowaniach podatkowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  • Magister prawa i administracji

  • Radca prawny

  • Doradca podatkowy