Wojciech Majkowski

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

KPMG w Polsce

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i podatkach międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  • Magister Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  • Radca prawny

  • Doradca podatkowy