• 1000

Rozwój organizacji wymaga ciągłego monitorowania relacji z klientami i odpowiadania na ich potrzeby w spersonalizowany sposób. Proponowane przez KPMG rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) zawiera w sobie funkcjonalności 5 modułów Dynamics 365 Customer Engagement: Sales, Marketing, Customer Service, Project Service oraz Field Service.

Dynamics 365 CE to jedna z najnowocześniejszych platform integrujących wszystkie procesy związane z obsługą klienta, dostępną zarówno w chmurze jak i on premise, zintegrowaną ze środowiskiem biurowym Microsoft Office365 oraz innymi komponentami platformy Microsoft.

Siłą KPMG jest nie tylko holistyczne spojrzenie na organizację sprzedaży i obsługi klienta, ale i budowanie kompleksowego rozwiązania uwzględniającego rozwiązania ERP, PowerPlatform oraz RPA.

Korzyści z wdrożenia rozwiązań Microsoft Dynamics 365 w zakresie CRM:

Skuteczne procesy sprzedażowe

Jedno rozwiązanie do kompleksowego zarządzania sprzedażą – od definiowania potrzeb i pozyskania klienta, do finalizacji zamówienia. Zapewnia przekrojowe raportowanie lejka sprzedażowego, zarządzanie dokumentami, zaawansowane i wielopłaszczyznowe mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa danych,  uproszczenie procesów okołosprzedażowych oraz integrację z systemami dziedzinowymi.

Lepsza jakość obsługi klienta

Dynamics 365 CE umożliwia wielokanałową  obsługę zgłoszeń serwisowych, zintegrowaną z obsługą klienta czy systemem e-commerce. Dzięki odpowiedniej kwalifikacji zgłoszeń, integracji kanałów komunikacji oraz powiązaniu danych zgłoszeń z produktami, klientami i dokumentacją, firma uzyskuje 360° widoczność procesu obsługi klienta i możesz podjąć szybko właściwe decyzje.

 Automatyzacja i pomiar efektywności działań marketingowych

Skuteczne określanie grup docelowych i tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych, których efektywność można monitorować na bieżąco. Kampanie marketingowe synchronizowane są z procesami sprzedaży, zaś zaawansowana segmentacja rynku zapewniana przez Dynamics umożliwia optymalizację działań i budżetów marketingowych.

Prosta i przyjazna obsługa programu

Łatwość w dostosowaniu programu do potrzeb użytkowników z wykorzystaniem interfejsuznanego z innych produktów Microsoft. Wbudowana integracja z MS Outlook oraz LinkedIn ułatwia komunikację z klientami i dostawcami. Wysoki poziom standaryzacji interfejsu znany ze środowiska biurowego Microsoft, jak i zgodność platformy z PowerPlatform (PowerBI, PowerApps, PowerAutomate, Power Virtual Agents) pozwala na maksymalne skupienie się na funkcjonalności i danych oraz szybką i łatwą adaptację nowych użytkowników Dynamics.

W ramach rozwiązań Microsoft związanych z CRM, KPMG wdroża 5 produktów dobranych w zależności od potrzeb klienta:

 1. Dynamics 365 Sales:
  1. Szybsze podejmowanie decyzji przy użyciu szczegółowych analiz sprzedaży;
  2. Dostęp do narzędzi sprzedaży cyfrowej i zdalnej interakcji z klientem;
  3. Większa produktywność dzięki narzędziom wsparcia procesów sprzedażowych i back-office.
 2. Dynamics 365 Marketing:
  1. Realizacja spersonalizowanych kampanii marketingowych;
  2. Skuteczniejsze działania marketingowe dzięki rekomendacjom i analityce predykcyjnej przygotowanej w oparciu o AI;
  3. Funkcje spełniające wymagania dotyczące zgodności i ochrony danych klientów.
 3. Dynamics 365 Customer Service:
  1. Personalizacja i automatyzacja obsługi klienta;
  2. Większa efektywność wsparcia klienta dzięki dopasowanym technologiom AI i IoT;
  3. Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów.
 4. Dynamics 365 Project Service Automation
  1. Proste planowanie, budżetowanie i rozliczanie projektów;
  2. Automatyczne raportowanie i monitorowanie czasu oraz kosztów;
  3. Optymalizacja zasobów;
 5. Dynamics 365 Field Service:
  1. Optymalizacja planowania i controllingu;
  2. Proaktywne rozwiązywanie problemów klientów dzięki wykorzystaniu IoT;
  3. Budowanie zaufania i lojalności klientów.

Nasze usługi:

 1. Analiza przedwrożeniowa
  1. Definiowanie strategii wdrożenia, planowanie, określanie zakresu;
  2. Projektowanie i mapowanie procesów biznesowych;
  3. Definiowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych.
 2. Wsparcie w wyborze systemu i dostawcy systemu
  1. Wsparcie w negocjacjach z dostawcami systemów (umowy licencyjne i umowy utrzymania systemu);
  2. Wsparcie w negocjacjach z firmami wdrażającymi systemy;
  3. Wsparcie w przeprowadzaniu wyboru ofert zgodnie z wewnętrznymi rygorami przetargowymi.
 3. Wsparcie realizacji wdrożeń
  1. Kompleksowa realizacja wdrożeń systemów Business Application;
  2. Nadzór nad Project Management Office i jakością wdrożenia systemów na każdym z etapów implementacji;
  3. Wsparcie merytoryczne i zarządcze przy wdrożeniach systemów;
  4. Wsparcie przy zapewnieniu zgodności systemu z polskimi przepisami.
 4. Wsparcie powdrożeniowe
  1. Wsparcie powdrożeniowe na poziomie 2 i 3 linii;
  2. Usługi literacyjnego rozwoju funkcjonalnego systemu;
  3. Aktualizacje zgodnie z wymogami przepisów praca oraz w kontekście bezpieczeństwa.

Wspierane obszary usług:

 • Systemy Business Application: Campaign Management, Customer Engagement, Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Service, Customer Data Platform i innych;
 • Obszary wsparcia marketingu, sprzedaży oraz usług posprzedażowych, zarządzania finansami i księgowością, magazynem, produkcją i HR oraz inne.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria