• 1000

Udzielane przez nas porady mają charakter kompleksowy i obejmują wsparcie w zakresie wszelkich potrzeb związanych z prowadzeniem rodzinnego biznesu.

Usługi prawne dla firm rodzinnych i sektora MŚP

Ogólne doradztwo prawne

Dążąc do zapewnienia jak najpełniejszej obsługi naszych Klientów, stworzyliśmy w KPMG zespoły doradców posiadających specjalistyczną wiedzę i praktyczną umiejętność rozwiązywania problemów specyficznych dla danego sektora działalności. Dzięki temu, udzielane przez KPMG porady pozwalają na profesjonalne i bezpieczne zarządzanie biznesem rodzinnym.

Pisma procesowe i reprezentacja

Nasze wsparcie obejmuje przygotowywanie niezbędnych pism procesowych oraz reprezentację we wszelkich postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, w które zaangażowani są członkowie rodzinnego biznesu.

Opinie i analizy

W ramach opieki nad majątkiem rodzinnym identyfikujemy i analizujemy wszelkie wątpliwości prawne i związane z nimi ryzyka, a następnie przedstawiamy odpowiednie wnioski i rekomendacje w formie przejrzystych opinii.

Obsługa spółek

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz gwarantujemy wsparcie w dostosowywaniu struktur kapitałowych do potrzeb biznesu.

Usługi podatkowe dla firm rodzinnych i sektora MŚP

Bieżące doradztwo podatkowe

Udzielane przez nas porady mają charakter kompleksowy i obejmują wsparcie w zakresie wszelkich potrzeb związanych z opodatkowaniem rodzinnego biznesu w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także podatku od nieruchomości. Ponadto dbamy o pełną zgodność z prawem działań i przedsięwzięć podejmowanych przez naszych Klientów. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, wskazujemy niezbędne działania, które pozwalają na przywrócenie bezpieczeństwa rodzinnego biznesu.

Strategiczne doradztwo podatkowe

W ramach usług KPMG Family Office, przygotowujemy długofalową strategię podatkową oraz udzielamy porad w zakresie bezpiecznego modelu transferu majątku i sukcesji biznesu.

Tax compliance

Proponujemy pełną asystę przy kalkulacji podatku PIT, CIT oraz VAT, a także weryfikację dokonanej już kalkulacji.

W razie potrzeby możemy dodatkowo przygotować lub zweryfikować roczne deklaracje podatków dochodowych, miesięczne/kwartalne deklaracje VAT oraz VAT-UE, a także pozostałe deklaracje i raporty wymagane przez przepisy prawa.

Ceny transferowe

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w obsłudze podmiotów powiązanych nasi specjaliści przygotowują profesjonalne i rzetelne analizy rynkowości cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. benchmarking study). Przygotowujemy również dokumentacje podatkowe wymagane przez przepisy ustaw o podatkach dochodowych (dokumentacje cen transferowych).

Usługi księgowe dla firm rodzinnych i sektora MŚP

Obsługa księgowa/ wsparcie wewnętrznej księgowości

Dzięki współpracy z doświadczonymi księgowymi oferujemy obsługę księgową w pełnym zakresie lub, w zależności od Twoich potrzeb, gwarantujemy pełną asystę wewnętrznej księgowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Ponadto zapewniamy stały kontakt z audytorami Spółki.

Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych

Ze względu na szerokie doświadczenie w weryfikacji sprawozdań finansowych zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców, zapewniamy kompleksowe wsparcie wewnętrznej księgowości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. Przygotowujemy również roczne sprawozdania zarządów oraz roczną dokumentację wymaganą przez sądy rejestrowe i urzędy skarbowe.

Przegląd poprawności dokonanych rozliczeń

Udzielane przez nas wsparcie obejmuje weryfikację poprawności dokonywanych rozliczeń, pozwalającą na unikanie potencjalnych błędów i nieprawidłowości rachunkowych.

Wsparcie rzeczoznawców oraz biegłych

Dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcami i biegłymi zapewniamy profesjonalne, dodatkowe usługi rachunkowe, takie jak wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, określanie wartości rynkowej udziałów w spółkach handlowych czy przygotowywanie operatów szacunkowych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria