• 1000

Odpowiednie przeprowadzenie procesu sukcesji może być wyzwaniem nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

Kompleksowe podejście do sukcesji

Odpowiednie przeprowadzenie procesu sukcesji może być wyzwaniem nawet dla doświadczonych przedsiębiorców. KPMG zapewnia kompleksową analizę biznesu pod kątem planowania, przygotowania oraz przeprowadzenia procesu przekazania prowadzonej działalności gospodarczej następnemu pokoleniu, w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów członków rodzin oraz przyszłości firmy.

Analiza obecnego stanu przedsiębiorstwa

KPMG zapewnia dogłębną analizę stanu prawnego oraz majątkowego istniejącej firmy w celu przygotowania optymalnej struktury docelowego przedsiębiorstwa, która zapewni zarówno zabezpieczenie majątkowe dotychczasowych przedsiębiorców i sukcesorów, jak i strategiczne możliwości rozwoju firmy w przyszłości.

Przygotowanie planu sukcesji

Sukcesja jako złożony i długotrwały proces wymaga stworzenia szczegółowego planu działania. KPMG, korzystając z praktycznego doświadczenia oraz szerokiej wiedzy swoich pracowników, służy pomocą w przygotowaniu planu sukcesji, a także podczas rozwiązaniu problemów pojawiąjących się w procesie sukcesji.

Doradztwo przy ustaleniu optymalnej struktury firmy rodzinnej

Po dokonaniu dogłębnej analizy obecnego stanu przedsiębiorstwa, KPMG przedstawia optymalne struktury docelowe spółki bądź spółek rodzinnych, z punktu widzenia sytuacji rodzinnej, prawnej oraz podatkowej, dostosowane do potrzeb klientów oraz biznesu.

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji

Specjaliści KPMG posiadają szerokie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, w tym firm rodzinnych. KPMG zapewnia doradztwo prawne i podatkowe oraz wpieranie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wraz z analizami pojawiających się wątpliwości.

Zarządca sukcesyjny oraz fundacja rodzinna

Posiadamy doświadczenie w ustanawianiu zarządcy sukcesyjnego osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także na bieżąco uczestniczymy w pracach nad ustawą o fundacji rodzinnej oraz śledzimy zmiany prawne w związku z planowanym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego tej instytucji.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria