• Tomasz Kamiński, autor |

Podjęcie decyzji o sprzedaży biznesu niewątpliwie otwiera nowy rozdział kariery zawodowej, a często wręcz nowy etap życia. Ze względu na swoją doniosłość podjęcie takiego kroku, wymaga przede wszystkim zbudowania fundamentów. W niniejszym wpisie chcielibyśmy skupić się na tych właśnie na tych podstawach i przedstawić Państwu czynniki, które należy wziąć pod uwagę dla uzyskania jak najlepszych wyników przy sprzedaży firmy.

Co możemy zatem uznać za solidne fundamenty przy sprzedaży biznesu?

Jako pierwszy krok, powinniśmy dokonać rzetelnego przeglądu i poznać wszystkie „blaski i cienie” swojego biznesu. A przede wszystkim „cienie”. Dlaczego, że żaden inwestor – zarówno finansowy jak i branżowy - nie kupi od nas „kota w worku”. Inwestor będzie chciał ten worek otworzyć, zajrzeć do środa i bardzo skrupulatnie sprawdzić jego zawartość. Należy pamiętać, iż w świecie konkurencji i globalizacji potencjalni inwestorzy mogą być wybredni, dlatego ważne jest, by kwestie prawne sprzedawanej firmy były należycie prowadzone

Standardową procedurą do wykonania po stronie inwestora będzie przeprowadzenie kompleksowej analizy  biznesu od strony prawnej, finansowej, podatkowej a niekiedy także technicznej i środowiskowej. Te i inne kwestie inwestor będzie weryfikował w toku tzw. badania due diligence, będącym niczym innym jak kompleksowym przeglądem stanu sprzedawanej firmy.

Jeżeli nie chcemy, aby przed wizytą inwestora w spółce padł na nas blady strach, należy rozważyć, co powinniśmy zrobić zanim rozpoczniemy proces negocjacji. Warto bowiem wyprowadzić ruch wyprzedzający i przeprowadzić własną analizę firmy, zanim zrobi to inwestor. Pomoże nam to określić słabe i mocne strony swojego biznesu. 

Ponadto wynik naszego przeglądu powinien wskazać nam obszary, w których wskazane byłoby przeprowadzenie bardziej szczegółowych analiz (pogłębionego badania due diligence). Profesjonalny audyt odpowie na pytania takie jak: (i) czy zobowiązania są właściwie wykazywane w bilansie? Czy ich wartość nie jest zaniżona? Czy nie istnieją ukryte lub pozabilansowe zobowiązania? Czy podpisane umowy należycie zabezpieczają interesy spółki? Czy należycie wypełniam swoje obowiązki podatkowe?

Dzięki takiemu przygotowaniu będziemy mieli szanse na naprawienie potencjalnych niedociągnięć z odpowiednim wyprzedzeniem i przedstawienie inwestorowi produktu znakomitej jakości, z jak najmniejszą ilością wad. W efekcie nabierzemy 100% pewności co do wartości sprzedawanej firmy i zapewnimy sobie spokój (towar zdecydowanie deficytowy w toku transakcji) na dalszych etapach procesu sprzedaży. Jednocześnie, mając świadomość mocnych stron biznesu, uzyskamy dodatkowe karty przetargowe, które mogą zaważyć na uzyskaniu wyższej ceny ze sprzedaży.

Nie należy jednak zapominać, iż biznes to nie tylko tysiące dokumentów - dobrze prosperująca firma to przede wszystkim ludzie – począwszy od kadry zarządzającej, po kluczowych i szeregowych pracowników. Utrzymanie struktury zatrudnienia, a także należyte zmotywowanie pracowników, jest kluczowe dla utrzymania stabilnych wyników i niezakłóconej działalności. Niezmotywowani i nieświadomi nadchodzących zmian pracownicy mogą stanowić istotne ryzyko w kontekście planowanych działań, poprzez ich opóźnienie lub nawet utrudnienie działania spółki.  Przedstawienie inwestorowi właściwie zorganizowanej i kompetentnej kadry zarządzającej, będzie dla inwestora jasnym sygnałem, że spółka posiada predyspozycje do rozwoju i że warto w nią zainwestować.

Musimy pamiętać, że każde zidentyfikowane przez inwestora ryzyko (np. prawne) znajdzie swoje odzwierciedlenie w obniżonej cenie.

Niemniej, w zależności od tego z jakim inwestorem zdecydujemy się zasiąść do stołu i rozpocząć negocjacje (o tym, w jaki sposób znaleźć właściwego inwestora, przeczytacie Państwo w artykule Inwestor branżowy czy finansowy – wybór, który determinuje przyszłość Twojej firmy), powinniśmy dostosować odpowiednią strategię sprzedaży, co przełoży się także na rodzaje działań naprawczych, które powinniśmy podjąć niezwłocznie po zakończeniu wewnętrznego due diligence.

Niestety w obecnych czasach, prowadzenie biznesu wymaga bardzo szczegółowej wiedzy dla nadążenia za ciągle zmieniającymi się regulacjami. W okresie przedsprzedażowym, warto więc zwrócić się o pomoc do procesjonalnego podmiotu świadczącego pełen zakres usług doradczych.