Autorzy artykułów | Blogerzy KPMG w Polsce

Punkty widzenia liderów KPMG i ekspertów merytorycznych KPMG w Polsce

No results found for
 • Tomasz Adam

  Tomasz Adam: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Tomasz jest związany z KPMG w Polsce od 2016 roku.

  loading loading
 • Dagmara Andrzejewska

  Dagmara Andrzejewska: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Biznesowego, Governance, Risk & Compliance Services

  Dagmara dołączyła do KPMG w 2012 r. Realizuje projekty z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych, opracowywaniu regulacji wewnętrznych, a także identyfikacji i testowaniu kontroli.

  loading loading
 • Jacek Bajger

  Jacek Bajger: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

  Specjalizuje się w zakresie doradztwa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie cen transferowych i w tym zakresie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2001 r. kieruje Zespołem ds. Cen Transferowych oraz koordynuje usługi KPMG dotyczące doradztwa w zakresie cen transferowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiada również za kompleksowe doradztwo podatkowo-prawne w zakresie problematyki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym m.in. przygotowanie analiz ekonomicznych i porównawczych oraz dokumentacji podatkowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych. Koordynuje również bieżące doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dla wielu polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych z różnych sektorów. Często występuje jako prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach w zakresie cen transferowych. Jest autorem szeregu publikacji w zakresie cen transferowych w ogólnopolskich dziennikach oraz specjalistycznych polskich i zagranicznych periodykach (m.in. Przegląd Podatkowy, International Tax Review, Euromoney Corporate Tax Handbook itd.). Jego doświadczenie sektorowe obejmuje m.in. branże: bankową i usług finansowych, motoryzacyjną, nieruchomości, farmaceutyczną, przetwórstwo spożywcze, przemysł elektroniczny. Pracuje w KPMG od 2001 roku.

  loading loading
 • Mateusz Banaś | Zdjęcie do strony kontaktowej

  Mateusz Banaś: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Do KPMG dołączył w 2022 r. Uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego. Wcześniej doświadczenie zdobywał w katowickiej kancelarii oraz w międzynarodowej firmie doradczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  loading loading
 • Bartosz Baran

  Bartosz Baran: autor, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

  Bartosz dołączył do KPMG w 2015 r. Posiada obszerne doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych, jak również postępowań przed sądami administracyjnymi.

  loading loading
 • Tomasz Barszczewski

  Tomasz Barszczewski: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Do zespołu KPMG dołączył w lutym 2021 roku. Specjalizuje się w pozyskiwaniu ulg i dotacji dla przedsiębiorców w zakresie B+R+I.

  loading loading
 • Monika Barwicka

  Monika Barwicka: autor, Aplikantka adwokacka, Junior Associate w KPMG Law

  Monika współpracuje z Kancelarią od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy usługi doradcze na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, restrukturyzacji i likwidacji spółek.

  loading loading
 • Placeholder | Justyna Bednarczyk

  Justyna Bednarczyk: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Justyna jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji dołączyła w 2020 roku.

  loading loading
 • Patryk Bernardelli

  Patryk Bernardelli: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

  Patryk dołączył do KPMG w 2013 r. Patryk posiada 7 lat doświadczenia na rynku. Wcześniej odbył m.in. staż w biurze europosła w Brukseli, a także był koordynatorem ds. szkoleń w firmach doradczych. Obecnie jest starszym konsultantem w zesole tax CTA w warszawskim biurze KPMG. Specjalizuje się w podaktu dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieneim transakcji międzynarodowych, przeglądach podatkowych oraz badaniach due dilligence. Patryk pracował przy wielu projektach dla renomowanych klientów międzynarodowych. Obecnie rozwija kluczową wiedze w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej w tym m.in. opodatkowania e-sportowców oraz streamerów.

  loading loading
 • Tomasz Bełdyga

  Tomasz Bełdyga: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Pośrednich, Szef Zespołu ds. Cła i Handlu Międzynarodowego

  Pracuje w KPMG od 2000 r., na stanowisku partnera od 2011 r. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla firm polskich i zagranicznych, głównie w zakresie VAT, akcyzy, cła i podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu projektach dla klientów z branż spożywczej, tytoniowej, alkoholowej, petrochemicznej, motoryzacyjnej i energetycznej.

  loading loading
 • Marek Bielawski KPMG w Polsce

  Marek Bielawski: autor, Senior Manager, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. podatków pośrednich

  Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla klientów z różnych sektorów przemysłu i handlu, w szczególności z branży FMCG, energetycznej, motoryzacyjnej. Prowadzi także rozliczenia VAT podmiotów zagranicznych. Brał udział w licznych przeglądach w zakresie podatku VAT, jak również w projektach typu due diligence.

  loading loading
 • Mateusz Bolesta

  Mateusz Bolesta: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Mateusz dołączył do KPMG w 2018 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych jak również w prawie handlowym, gospodarczym oraz prawie cywilnym. Dotychczas Mateusz uczestniczył w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorstw, a także w obszarze kontroli i postępowań podatkowych.

  loading loading
 • Renata Bonecka KPMG Law

  Renata Bonecka: autor, Counsel, radca prawny, KPMG Law

  Renata Bonecka jest związana z KPMG Law od 1999 r. Obsługuje podmioty krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości i prawa spółek. Posiada też duże doświadczenie w doradztwie prawnym z innych dziedzin prawa, w szczególności w zakresie prawa pracy, oraz w reprezentowaniu klientów przed sądami.

  loading loading
 • Ewelina Brugger

  Ewelina Brugger: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Ewelina dołączyła do Zespołu ds. Podatków Międzynarodowych KPMG w 2018 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych. Zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym oraz wykorzystaniem ulg podatkowych (ulga badawczo-rozwojowa).Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

  loading loading
 • Fabian Bujak

  Fabian Bujak: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Fabian jest związany z KPMG w Polsce od 2018 roku.

  loading loading
 • Kamil Burakowski

  Kamil Burakowski: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół Fuzji i Przejęć

  Kamil dołączył do zespołu KPMG w 2016 roku. Jest członkiem podatkowego zespołu fuzji i przejęć. Od kiedy dołączył do KPMG jest zaangażowany w przeglądy podatkowe, projekty typu due diligence oraz bieżące doradztwo podatkowe w różnych sektorach gospodarki. Podczas swojej pracy Kamil był zaangażowany również w prace dotyczące krajowego i międzynarodowego doradztwa podatkowego, implementację struktury reorganizacyjnych oraz efektywnych struktur podatkowych w zakresie nabycia oraz sprzedaży udziałów, aktywów i przedsiębiorstw.

  loading loading
 • Piotr Burzyk

  Piotr Burzyk: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Biznesowego, KPMG w Polsce

  Piotr posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu corporate governance oraz systemów zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych. Prowadził projekty z obszaru zarządzania ryzykiem korporacyjnym, kształtowania struktur organizacyjnych, optymalizowania i zapewniania ciągłości procesów operacyjnych, tworzenia procedur i wewnętrznych aktów normatywnych oraz wdrażania programów antykorupcyjnych i etycznych. Dołączył do zespołu KPMG w 2018 r. Prowadzi projekty zapewnienia zgodności, w tym w szczególności w zakresie wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) w odniesieniu do administratorów i kontrahentów.

  loading loading
 • Magdalena Bęza: autor, Counsel, radca prawny, KPMG Law

  Magdalena Bęza jest związana z KPMG Law od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych.

  loading loading
 • Piotr Caban

  Piotr Caban: autor, Supervisor, Doradztwo Podatkowe

  Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączył do krakowskiego biura KPMG w 2013 roku. W ramach swojego dotychczasowego doświadczenia Piotr pracował w dziale podatkowym jednej z czołowych firm branży handlowej. Piotr specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym, postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych a także w restrukturyzacjach i planowaniu podatkowym.

  loading loading
 • Piotr Cebulski

  Piotr Cebulski: autor, Menedżer, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce

  Piotr dołączył do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło trzy i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, testy penetracyjne sieci komputerowych, oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Microsoft Windows i Active Directory). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego.

  loading loading
 • Adrian Celiński

  Adrian Celiński: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Adrian dołączył do Zespołu Podatków Międzynarodowych KPMG w 2017 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym planowania i wdrażania reorganizacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zajmuje się obsługą postępowań podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego udziela Klientom wsparcia m.in. w zakresie podatku u źródła oraz raportowania schematów podatkowych.

  loading loading
 • Maciej Chlewicki

  Maciej Chlewicki: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Swoje doświadczenie w zakresie pomocy publicznej zdobywał początkowo w zespole R&D and Government Incentives w Deloitte. Doradzał zarówno międzynarodowym koncernom, jak i podmiotom działającym na rynku polskim. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz ulg podatkowych na badania i rozwój. Posiada szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na działalność B+R. Specjalizuje się także w analizie finansowej oraz metodach alokacji kosztów, obecnie ma status studenta ACCA. Specjalizuje się we współpracy z klientami z sektorów m.in.: branży chemicznej, zasobów naturalnych.

  loading loading
 • Piotr Chmielewski

  Piotr Chmielewski: autor, Konsultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Konsultant w zespole Cyberbezpieczeństwa KPMG, zajmuje się oceną bezpieczeństwa systemów przemysłowych oraz pentestami infrastruktury sieciowej, systemów IoT oraz systemów płatniczych. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Po godzinach fan i amator siatkówki.

  loading loading
 • Małgorzata Chociaj-Årøen

  Małgorzata Chociaj-Årøen: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. VAT, KPMG w Polsce

  Małgorzata dołączyła do zespołu KPMG w 2013 roku.

  loading loading
 • Aleksandra Chojnowska

  Aleksandra Chojnowska: autor, Dział Doradztwa Biznesowego, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

  Ola dołączyła do zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa w 2022 roku, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony danych osobowych. Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie kontynuuje naukę na kierunku Prawo oraz równolegle na kierunku Bezpieczeństwo w Gospodarce Cyfrowej.

  loading loading
 • Katarzyna Cholewa

  Katarzyna Cholewa: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych

  Dołączyła do KPMG w 2021 r. Jest konsultantem w Zespole Cen Transferowych KPMG. Absolwentka prawa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz aplikantka radcowska. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie doradztwa podatkowego, dokumentacji cen transferowych oraz przeprowadzaniu analiz porównawczych.

  loading loading
 • Agata Chrzanowska-Prus KPMG w Polsce

  Agata Chrzanowska-Prus: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. VAT

  Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAT, które rozwijała w ramach swojej pracy w organach podatkowych, w tym w Ministerstwie Finansów oraz w doradztwie podatkowym w zespole VAT KPMG. Brała udział w przeglądach podatkowych w zakresie podatku VAT, jak i projektach typu due diligence, oraz wielokrotnie reprezentowała podatników przed organami podatkowymi w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych.

  loading loading
 • Jakub Cybul

  Jakub Cybul: autor, Młodszy konsultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce

  Jakub jest absolwentem prawa na UKSW i dołączył do działu Cyberbezpieczeństwa KPMG w listopadzie 2021 roku. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii prawnych oraz fundacji udzielającej porad prawnych osobom potrzebującym. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz postępowaniu administracyjnym. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, współautor e-booka „Wszystko, co trzeba wiedzieć o RODO”.

  loading loading
 • Marcin Czerwiński

  Marcin Czerwiński: autor, Supervisor, Doradztwo Podatkowe

  Marcin dołączył do KPMG w 2014 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktor nauk prawnych na podstawie rozprawy "Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych". W KPMG specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych. Uczestniczy także w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców oraz w obszarze kontroli, postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także publikacji prasowych.

  loading loading
 • Małgorzata Czyżewska

  Małgorzata Czyżewska: autor, Junior Associate, KPMG Law

  Radca prawny. Świadczy pomoc prawną w ramach praktyki prawa pracy. Posiada także doświadczenie w zakresie korporacyjnej obsługi podmiotów gospodarczych.

  loading loading
 • Weronika Cękała

  Weronika Cękała: autor, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Weronika jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad roku związana jest z biurem KPMG w Warszawie. Weronika zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  loading loading
 • Łukasz Daniek

  Łukasz Daniek: autor, Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. VAT

  Łukasz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Doradzał zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Świadczy przede wszystkim usługi bieżącego doradztwa podatkowego, jak również VAT compliance. Reprezentuje także Klientów w trakcie postępowań kontrolnych.

  loading loading
 • Katarzyna Darska

  Katarzyna Darska: autor, Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Jest związana z KPMG od 2005 roku. Zajmuje się cenami transferowymi od 2001 r. Prowadzi liczne projekty w zakresie tematyki cen transferowych, dotyczące m.in. analiz ekonomicznych mających na celu ustalenie wartości cen rynkowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. opłat licencyjnych, wartości usług, pożyczek, sprzedaży towarów) i opracowania dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi z różnych sektorów oraz analiz metodologii kalkulacji cen transferowych. Uczestniczy w negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie zawierania porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych. Jest autorem licznych publikacji.

  loading loading
 • Jacek Drosik

  dr Jacek Drosik: autor, Tax Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego,Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

  Dołączył do KPMG w 2022 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ogólnego prawa podatkowego, procedur podatkowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości. Jest autorem monografii oraz artykułów publikowanych w wydawnictwach naukowych oraz publicystyce podatkowej. Jacek obronił tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest także adwokatem i doradcą podatkowym.

  loading loading
 • placeholder

  Tomasz Ficek: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Do KPMG dołączył w 2022 r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, przede wszystkim w zakresie podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. na rzecz podmiotów krajowych jak i międzynarodowych działających w różnych sektorach gospodarki oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  loading loading
 • Cezary Fiołna

  Cezary Fiołna: autor, Associate, adwokat, KPMG Law

  Cezary Fiołna współpracuje z KPMG Law od 2019 r. Cezary doradza Klientom w transakcjach fuzji i przejęć, w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz uczestniczy w przygotowaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, a także w świadczeniu usług w zakresie korporacyjnej obsługi podmiotów gospodarczych. Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych, polskich kancelariach.

  loading loading
 • Paulina Florczak

  Paulina Florczak: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Paulina dołączyła do KPMG w 2016 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu cen transferowych. Paulina uczestniczyła w realizacji licznych projektów z obszaru cen transferowych. Jej doświadczenie obejmuje między innymi sporządzanie dokumentacji cen transferowych, analizy rynkowego poziomu cen w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, opiniowanie modeli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, wsparcie w postępowaniach z organami podatkowymi.

  loading loading
 • Przemysław Gabrysiak

  Przemysław Gabrysiak: autor, Menedżer, Dział Doradzta Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Ekspert w zakresie innowacyjności, specjalista w obszarze polityki spójności i pomocy publicznej oraz koordynator projektów komercjalizacji technologii. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz ulg podatkowych na badania i rozwój.

  loading loading
 • Anna Gawrońska-Jamróz

  Anna Gawrońska-Jamróz: autor, autor, Konsultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego KPMG w Polsce

  Anna jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych”. Dołączyła do zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa w marcu 2022 roku, gdzie zajmuje się m.in. ochroną danych osobowych. W obszarze jej zainteresowań leżą również tematy z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem.

  loading loading
 • Julia Gołąb KPMG w Polsce

  Julia Gołąb: autor, Junior Associate, KPMG Law

  Julia współpracuje z Kancelarią KPMG Law od 2022 r. na stanowisku junior associate. Świadczy pomoc prawną w ramach Praktyki Compliance oraz Dochodzeń Wewnętrznych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej polskich i międzynarodowych przedsiębiorców, w szczególności podmiotów z obszaru Life Sciences.

  loading loading
 • Aleksandra Grabowska

  Aleksandra Grabowska: autor, Tax Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Absolwenta Politechniki Lubelskiej na wydziale Matematyki stosowanej. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie cen transferowych. Uczestniczyła w licznych projektach z zakresu cen transferowych, obejmujących w szczególności: sporządzanie dokumentacji cen transferowych, analizy rynkowego poziomu cen transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z różnych sektorów gospodarki, sporządzenie dokumentacji do restrukturyzacji prowadzonej działalności, analizy dotyczące stosowanych modeli kalkulacji wynagrodzenia w ramach transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wsparcie w ramach przeprowadzonych kontroli podatkowych oraz przygotowywaniu porozumień dotyczących rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

  loading loading
 • Wiktoria Grimm

  Wiktoria Grimm: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Fuzji i Przejęć, KPMG w Polsce

  Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączyła do zespołu podatkowego fuzji i przejęć w KPMG w 2020 roku, gdzie zajmuje się podatkowymi due diligence, strukturyzacjami oraz bieżącym doradztwem podatkowym.

  loading loading
 • Grzegorz Grochowina: autor, Deputy Director, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

  Grzegorz dołączył do KPMG w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem ponad 2000 komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, oraz częstym komentatorem wydarzeń podatkowych w TV.

  loading loading
 • Marcin Grzybek | Zdjęcie do strony kontaktowej

  Marcin Grzybek: autor, Starszy menedżer, Dział doradztwa biznesowego, ESG Strategy & Reporting

  Marcin dołączył do KPMG w 2022 r. Specjalizuje się w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym realizacji dialogów z interesariuszami, wspieraniu klientów w zbieraniu danych, tworzeniu treści sprawozdań. Doświadczenie Marcina obejmuje także m.in. przygotowywanie analiz w obszarze ESG.

  loading loading
 • Tomasz Guzik

  Tomasz Guzik: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Tomasz posiada stopień doktora nauk społecznych (dziedzina nauki prawne). Obroniona przez niego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego praca doktorska dotyczyła ekonomicznej analizy prawa podatkowego i konsumenckiego. Z praktycznym doradztwem podatkowym – najpierw jako student, później jako konsultant – związany jest od 2015 roku. Zdobywał doświadczenie prawno-podatkowe w polskich oddziałach międzynarodowych kancelarii prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cen transferowych, choć w obszarze jego zainteresowań zawodowych znajdują się również podatki dochodowe (CIT, PIT).

  loading loading
 • Kamil Guziński

  Kamil Guziński: autor, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Biznesowego, Zespół ds. zmian klimatycznych, energii i dekarbonizacji

  Kamil dołączył do KPMG w 2021 roku i posiada 3 lata doświadczenia zdobytego na różnych stanowiskach w usługach finansowych m.in. w agencji ratingowej ESG. W KPMG Kamil zajmuje się projektami z zakresu obliczania i weryfikacji śladu węglowego, ustalania celów dekarbonizacji, wsparcia przedsiębiorstw w analizie ryzyk i szans związanych z klimatem, a także w raportowaniu ESG i przygotowaniu ujawnień zgodnie z TCFD i CDP.

  loading loading
 • Marta Głażewska

  Marta Głażewska: autor, Konsultant, Departament Doradztwa Biznesowego, Zespół ds. Zmian Klimatu, Energii i Dekarbonizacji

  Specjalizuje się w analizie procesów produkcyjnych i poszukiwaniu rozwiązań, mających na celu zoptymalizowanie zużycia materiałów, generowanych odpadów, emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów. Przed rozpoczęciem współpracy z KPMG w lutym 2023 roku, prowadziła projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, które oprócz dbania o środowisko naturalne, charakteryzowały się zorientowaniem na biznes i wnoszeniem do przedsiębiorstwa waloru ekonomicznego.

  loading loading
 • Krzysztof Holke

  Krzysztof Holke: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Krzysztof dołączył do zespołu podatków międzynarodowych KPMG w 2019 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym i prawnym ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków międzynarodowych oraz prawa gospodarczego. Krzysztof zajmuje się m.in. bieżącym doradztwem podatkowym, wsparciem w realizacji obowiązków MDR, a także obsługą restrukturyzacji oraz postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

  loading loading
 • Magdalena Jabłońska

  Magdalena Jabłońska: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Magdalena dołączyła do KPMG w roku 2017. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie cen transferowych.

  loading loading
 • Cezary Janiszewski

  Cezary Janiszewski: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Fuzji i Przejęć, KPMG w Polsce

  Cezary dołączył do zespołu podatkowego fuzji i przejęć KPMG w 2020 r. Aplikant radcowski, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przed dołączeniem do KPMG Cezary zdobywał doświadczenie w jednej z wiodących firm doradczo-audytorskich oraz w kancelariach prawnych. W ramach zespołu M&A Cezary zaangażowany jest w projekty typu due diligence, strukturyzacje podatkowe transakcji oraz bieżące doradztwo podatkowe dla klientów z różnych sektorów gospodarki.

  loading loading
 • Michał Jaros

  Michał Jaros: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Michał dołączył do Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji w 2021 roku. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie ulg podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową oraz pozyskiwaniem wsparcia na projekty innowacyjne. Magister prawa, Uniwersytet Wrocławski.

  loading loading
 • Natalia Jarzębowska | zdjęcie kontaktowe

  Natalia Jarzębowska: autor, Manager, Doradztwo Podatkowe, Global Mobility Services

  Natalia dołączyła do KPMG w 2014 r. Jest doradcą podatkowym specjalizującym się głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w kwestiach dotyczących mobilności pracowników.

  loading loading
 • Karolina Jaskulska

  Karolina Jaskulska: autor, Starszy konsultant, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Karolina dołączyła do KPMG w 2017 r. Obecnie jest starszym konsultantem w zespole Tax CTA w warszawskim biurze KPMG. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w różnych sektorach gospodarki oraz doradztwie prawnym, a w tym w szczególności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto, Karolina jest aplikantką radcowską Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

  loading loading
 • Agnieszka Jóźwiak

  Agnieszka Jóźwiak: autor, Senior Associate, KPMG Law

  Agnieszka specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, w tym w szczególności w kwestiach obejmujących aspekty transgranicznego zatrudniania pracowników. Doradza w sprawach odnoszących się do zatrudniania cudzoziemców, legalizacji ich pracy i pobytu w Polsce, delegowania cudzoziemców do Polski oraz delegowania obywateli polskich zagranicę.

  loading loading
 • Izabela Jędra

  Izabela Jędra: autor, Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. podatków pośrednich

  Izabela rozpoczęła pracę w KPMG w 2011 r. Świadczy przede wszystkim usługi bieżącego doradztwa podatkowego, jak również VAT compliance. Reprezentuje podatników przed organami podatkowymi w trakcie postępowań kontrolnych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Brała udział w przeglądach podatkowych, również w projektach typu due diligence.

  loading loading
 • Michał Kalandyk

  Michał Kalandyk: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego

  Dołączył do KPMG w 2019 r. po ukończonych studiach magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania zawodowe obejmują ogólne doradztwo podatkowe, jak również prawno-procesowe.

  loading loading
 • Julia Kaleta | zdjęcie do strony kontaktowej

  Julia Kaleta: autor, Praktyka Prawa Własności Intelektualnej oraz Danych Osobowych, KPMG Law

  Julia współpracuje z Kancelarią KPMG Law na stanowisku lawyer od 2022 r. Świadczy pomoc prawną w ramach Praktyki Prawa Własności Intelektualnej oraz Danych Osobowych. Specjalizuje się w nowych technologiach oraz w różnych aspektach ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i w ujęciu transgranicznym. W 2022 r. zdobyła tytuł LL.M. po ukończeniu studiów na Columbus School of Law w Waszyngtonie.

  loading loading
 • Tomasz Kamiński

  Tomasz Kamiński: autor, Dyrektor, radca prawny, KPMG Law

  Tomasz specjalizuje się w prawnej obsłudze fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był zaangażowany w przygotowywanie raportów i analiz poprzedzających transakcje (due diligence), doradzał klientom w negocjacjach i przeprowadzaniu wielu transakcji M&A, a także brał udział w licznych projektach z sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii.

  loading loading
 • Ewa Kasperkiewicz

  Ewa Kasperkiewicz: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Ewa dołączyła do zespołu KPMG w 2008 roku. Cenami transferowymi zajmuje się od 2010 r. Ewa posiada także ponad roczne doświadczenie w KPMG Audyt. Ponadto Ewa w trakcie rocznej pracy w KPMG USA zdobyła wiedzę i doświadczenie przy realizacji międzynarodowych projektów dotyczących cen transferowych.

  loading loading
 • Monika Kawecka

  Monika Kawecka: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Monika dołączyła do Departamentu Podatków w Katowicach w 2017 roku. Zajmuje się kompeksowym świadczeniem usług księgowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości zarówno dla polskich, jak i zagranicznych jednostek. Jej doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych obejmuje udział w projektach obsługi spółek usługowych, handlowych oraz produkcyjnych.

  loading loading
 • Sebastian Kałuża

  Sebastian Kałuża: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services

  Sebastian dołączył do KPMG w 2017 roku. Jest doradcą podatkowym oraz aplikantem adwokackim. W swojej bieżącej pracy współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG świadcząc usługi podatkowo-ubezpieczeniowe, bierze udział w licznych projektach doradczych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz jest autorem wielu komentarzy publikowanych w prasie podatkowej.

  loading loading
 • Oksana Kijaszko

  Oksana Kijaszko: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Oksana jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączyła ona do krakowskiego biura KPMG w 2017 roku, a wcześniej zdobywała doświadczenie w jednej z renomowanych firm doradztwa podatkowego. W 2016 roku Oksana została finalistką prestiżowego, ogólnokrajowego konkursu wiedzy o prawie podatkowym w Polsce. Oksana była prelegentką na licznych konferencjach studencko-doktoranckich z zakresu prawa podatkowego, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

  loading loading
 • Rafał Klich

  Rafał Klich: autor, Manager, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

  Rafał pracuje w KPMG od 2017 roku. Ma szerokie doświadczenie w koordynacji projektów, które obejmowały implementację oprogramowania podatkowego oraz doradztwa z zakresu międzynarodowych aspektów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

  loading loading
 • Agnieszka Kobus

  Agnieszka Kobus: autor, Senior Associate, adwokat, KPMG Law

  Agnieszka Kobus współpracuje z Kancelarią od 2006 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości. Doradza w zakresie projektów inwestycyjnych i transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami. Reprezentuje klientów w procesach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym.

  loading loading
 • Mateusz Kobyliński

  Mateusz Kobyliński: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Mateusz dołączył do KPMG w 1997 roku.

  loading loading
 • Łukasz Kolano KPMG w Polsce

  Łukasz Kolano: autor, Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Biznesowego, ESG

  Łukasz dołączył do KPMG w 2022 roku.

  loading loading
 • Michał Komar: autor, Senior Associate, radca prawny, KPMG Law

  Michał specjalizuje się w przepisach prawnych z obszaru Life Science i ochrony zdrowia. Świadczy pomoc prawną w sprawach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków, ich wytwarzania, dystrybucji, reklamy oraz refundacji. Doradza przy tworzeniu i prowadzenia podmiotów leczniczych.

  loading loading
 • Krystian Komosa

  Krystian Komosa: autor, Associate Director, Deal Advisory, Zespół Blockchain & Cryptoassets, Zespół Doradztwa Transakcyjnego

  Krystian dołączył do KPMG w 2009 r. Specjalizuje się głównie w doradztwie transakcyjnym jednak od kilku lat związany jest również z technologią blockchain i rynkiem kryptoaktywów. W KPMG rozwija usługi związane z tą technologią w obszarze tokenizacji, chainanalysis, strategii marketingowych z wykorzystaniem NFT i governance portfeli kryptowalutowych.

  loading loading
 • Maciej Kopycki

  Maciej Kopycki: autor, Starszy Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Maciej dołączył do KPMG w 2019 r. Specjalizuje się zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych. Uczestniczy głównie w projektach dotyczących reorganizacji grup kapitałowych, podatku u źródła oraz ulgi badawczo-rozwojowej.

  loading loading
 • Wojciech Kotłowski

  Wojciech Kotłowski: autor, Partner Associate, Doradztwo Podatkowe

  Posiada 15-letnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu doradztwa podatkowego. Zajmował się bieżącą obsługą podatkową klientów, doradzając w kwestiach związanych z podatkami CIT, PIT i VAT na rzecz spółek z różnych sektorów. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie korzystania z ulgi na nowe technologie oraz w zakresie innych zagadnień podatkowych, w tym w szczególności sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz jej późniejszej obrony przed organami podatkowymi. Wspiera klientów z sektora Private Equity zarówno w kwestiach bieżącego doradztwa jak i zagadnieniach transakcyjnych/M&A. Prowadził liczne projekty transakcyjne, restrukturyzacyjne i optymalizacyjne w zakresie CIT i VAT, a także doradzał w bieżących kwestiach podatkowych zarówno w zakresie prawa polskiego jak i międzynarodowego prawa podatkowego. W ramach swojej wieloletniej pracy doradzał wielu klientom z branży energetycznej oraz Private Equity, w tym spółkom zajmującym się alternatywnymi źródłami energii.

  loading loading
 • Małgorzata Kowalczyk KPMG w Polsce

  Małgorzata Kowalczyk: autor, Senior Manager, Doradztwo Biznesowe, Zespół ds. Inteligentnej Automatyzacji i Sprawnych Rozwiązań

  Małgorzata posiada ponad 15 letnie doświadczenie w modelowaniu procesów, ich optymalizacji jak również w automatyzacji procesów. Małgorzata realizowała wiele projektów z obszaru zarządzania procesami, jak również kompleksowe wdrożenia zautomatyzowanych procesów w oparciu o platformy typu low-code w różnych częściach organizacji.

  loading loading
 • Kinga Kowallek

  Kinga Kowallek: autor, Junior Associate, KPMG Law

  Kinga jest absolwentką studiów prawniczych, ukończyła także podyplomowe studia zamówień publicznych a także międzyuczelnianą szkołę prawa francuskiego. Posiada doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego i administracyjnego. Brała udział w obsłudze prawnej wielu projektów inwestycyjnych z obszaru robót budowlanych.

  loading loading
 • Bartłomiej Kozek

  Bartłomiej Kozek: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Biznesowego, Zespół ds. zmian klimatycznych, energii i dekarbonizacji

  Bartłomiej pracuje w KPMG od roku 2023. W minionych latach pracował w sektorze organizacji pozarządowych zajmując się kwestiami, takimi jak zielone miejsca pracy, ekologiczna transformacja modeli biznesowych czy zrównoważona polityka miejska, m.in. jako kierownik Działu Zielonej Transformacji UNEP/GRID-Warszawa. Był również wykładowcą zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej przedsiębiorczości na Akademii Leona Koźmińskiego.

  loading loading
 • Marta Kołodziejska

  Marta Kołodziejska: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Marta jest doradcą podatkowym, absolwentką kierunku Finanse, audyt i inwestycje (spec. Finanse, audyt i podatki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dołączyła do KPMG w roku 2020. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie doradztwa podatkowego, w sporządzaniu oraz weryfikacji dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych oraz analiz zgodności.

  loading loading
 • Iwona Krzemińska

  Iwona Krzemińska: autor, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Iwona dołączyła do KPMG w 2016 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w innej firmie z wielkiej czwórki. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców, a także w obszarze kontroli i postępowań podatkowych.

  loading loading
 • Rafał Krzyżak

  Rafał Krzyżak: autor, Senior Associate, adwokat, KPMG Law

  Rafał zajmuje się prawem handlowym, prawem handlowym oraz prawem umów a w szczególności obsługą fuzji i przejęć. Angażuje się w promocje praktycznej znajomości prawa gospodarczego poprzez prowadzenie szkoleń dla audytorów, doradców podatkowych oraz studentów prawa i ekonomii w Polsce oraz za granicą.

  loading loading
 • Natalia Księżarek

  Natalia Księżarek: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość (spec. Finanse przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej doświadczenie obejmuje szereg zagadnień dotyczących problematyki cen transferowych. Posiada doświadczenie m.in. w doradztwie w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi, sporządzaniu dokumentacji grupowej i lokalnej oraz analizach benchmarkingowych. Współautorka publikacji „Dokumentacja podatkowa cen transferowych” (2019), wykładowca Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami (SGH).

  loading loading
 • Aleksandra Kubińska

  Aleksandra Kubińska: autor, Junior Associate, KPMG Law

  Aleksandra zajmuje się obsługą spółek handlowych oraz prawem umów. W obszarze jej zainteresowań leży również prawo Unii Europejskiej oraz prawo ochrony środowiska, w których zdobywała doświadczenie pracując w Parlamencie Europejskim.

  loading loading
 • Renata Kulpa

  Renata Kulpa: autor, Counsel, radca prawny, KPMG Law

  Specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie bankowym i ubezpieczeń. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Doradza zarówno klientom rozpoczynającym działalność w Polsce, jak i tym o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, w szczególności w wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej.

  loading loading
 • Michał Kurek

  Michał Kurek: autor, Partner, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Business Advisory

  Michał dołączył do KPMG w 2017 roku jako Partner odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada przeszło piętnastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konsultantów i inżynierów bezpieczeństwa, z którym przeprowadził kilkaset projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jego specjalizacją jest bezpieczeństwo sieciowe oraz aplikacyjne. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się jako prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu oraz jako wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  loading loading
 • Mariusz Kułagowski

  Mariusz Kułagowski: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Specjalizuje się w doradztwie podatkowym i prawnym w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych

  loading loading
 • Martyna Kwiatkowska

  Martyna Kwiatkowska: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Biuro w Katowicach

  Martyna dołączyła do KPMG w 2016 roku. Absolwentka prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz polskich firm rodzinnych, w szczególności do jej zawodowych zainteresowań należy wspieranie firm rodzinnych w procesach sukcesyjnych i zmianach międzypokoleniowych.

  loading loading
 • Krzysztof Kwieciński

  Krzysztof Kwieciński: autor, Krzysztof Kwieciński, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Krzysztof dołączył do KPMG w 2018 r. Jest absolwentem Kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalizacja Finanse przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie cen transferowych.

  loading loading
 • Agnieszka Laskowska

  Agnieszka Laskowska: autor, Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Pośrednich

  Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Do KPMG dołączyła w 2004 roku, specjalizując się od początku w podatku od towarów i usług. Prowadziła liczne projekty w zakresie optymalizacji rozliczeń VAT w transakcjach międzynarodowych, opracowywała procedury podatkowe, z sukcesem reprezentowania klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, prowadziła liczne szkolenia w zakresie VAT, a także brała udział w bieżącym doradztwie podatkowym dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Jest współautorem publikacji KPMG a także artykułów prasowych w tematach podatkowych.

  loading loading
 • Anna Lewandowska

  Anna Lewandowska: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services

  Anna dołączyła do KPMG w 2018r. Ukończyła studia na kierunku prawo oraz finanse i rachunkowość. W swojej bieżącej pracy współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG świadcząc usługi podatkowo-ubezpieczeniowe, dodatkowo bierze udział w procesie przygotowywania rocznych zeznań podatkowych. Autor komentarzy w prasie podatkowej.

  loading loading
 • Marcel Machaliński

  Marcel Machaliński: autor, Lawyer, KPMG Law, Praktyka Transakcyjna oraz Obsługi Korporacyjnej

  Marcel współpracuje z KPMG Law od 2022 r. Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie z zakresu obsługi transakcji fuzji i przejęć, doradztwie korporacyjnym oraz reorganizacji spółek. W obszarze jego zainteresowań leży również temat kontroli koncentracji. W 2022 r. zdobył tytuł LL.M. z zakresu prawa europejskiego na Utrecht University.

  loading loading
 • Paweł Majewski

  Paweł Majewski: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services

  Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem licznych komentarzy publikowanych w prasie podatkowej.

  loading loading
 • Wojciech Majkowski

  Wojciech Majkowski: autor, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Wojciech ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych i postępowaniach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Reprezentuje klientów w wielu postępowaniach podatkowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  loading loading
 • Aleksander Makieła

  Aleksander Makieła: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Aleksander dołączył do KPMG w 2019 r. Przed rozpoczęciem pracy w "wielkiej czwórce" zdobywał doświadczenie pracując w działach prawnych innych firm uslugowych. W KPMG uczestniczy m. in. w przeglądach podatkowych oraz projektach dotyczących bieżącego doradztwa podatkowego i prawnego.

  loading loading
 • Marcin Malmon

  Marcin Malmon: autor, wicedyrektor w zespole doradztwa i wycen dla sektora nieruchomości, Deal Advisory w KPMG w Polsce

  Marcin posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie na rynku nieruchomości, które zdobył jako konsultant rynku nieruchomości, analityk rynkowy oraz rzeczoznawca. W tym czasie współpracował z bankami, funduszami inwestycyjnymi, deweloperami, spółkami inwestycyjnymi notowanymi na giełdzie, jak również z kancelariami prawnymi. Na przestrzeni ostatnich lat Marcin zdobył również bogate doświadczenie w wycenie portfeli nieruchomości dużych instytucji finansowych.

  loading loading
 • Leszek Marciniak

  Leszek Marciniak: autor, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Karierę w doradztwie podatkowym rozpoczął w 2012 r., zdobywając doświadczenie w firmach doradczych i kancelarii prawnej. Uczestniczył w bieżącej obsłudze największych podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności z branży przemysłowej, energetycznej, zbrojeniowej, odzieżowej i farmaceutycznej. Brał udział w wielu projektach i przeglądach podatkowych.

  loading loading
 • Kinga Masilunas

  Kinga Masilunas: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół doradztwa podatkowego dla Osób Prawnych

  Kinga dołączyła do KPMG w 2022 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych, a także w działach doradztwa prawnego, w tym w ramach spółki doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała stanowisko Legal Managera. W KPMG, jako radca prawny i doradca podatkowy, uczestniczy w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, z naciskiem na doradztwo w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, a także w projektach prawnych, w tym m.in. w projektach restrukturyzacyjnych.

  loading loading
 • Mateusz Mazurkiewicz

  Mateusz Mazurkiewicz: autor, Senior Associate, radca prawny, KPMG Law, Departament Praktyki Transakcyjnej oraz Obsługi Korporacyjnej

  Mateusz dołączył do KPMG w styczniu 2023 r. Jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć na rynku prywatnym. Doradzał przy kilkudziesięciu transakcjach share deal, jak i asset deal, obejmujących różne jurysdykcje, świadcząc usługi dla kupujących, jak i sprzedających. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie korporacyjnym, w szczególności w zakresie reorganizacji spółek, przygotowaniu umów handlowych oraz obsłudze w bieżących sprawach.

  loading loading
 • Agata Małecka

  Agata Małecka: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku od nieruchomości

  Adwokat, doradca podatkowy, manager, posiadająca 10-letnie doświadczenie zawodowe. Trzykrotnie uznana przez Dziennik Gazetę Prawną na najlepszego doradcę podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (w 2016, 2017, 2019 r.).

  loading loading
 • Marcin Mańkowski

  Marcin Mańkowski: autor, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Marcin dołączył do zespołu Ulg i Dotacji w 2008 roku.

  loading loading
 • Anna Mentelska

  Anna Mentelska: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Anna jest absolwentką Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2016 roku dołączyła do krakowskiego biura KPMG. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w zespole cen transferowych centrum biznesowego dużej grupy kapitałowej oraz w jednej ze spółek doradztwa podatkowego w Krakowie. W KPMG Anna zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z cenami transferowymi.

  loading loading
 • Mirosław Michna

  Mirosław Michna: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla branży motoryzacyjnej, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie

  Mirosław dołączył do KPMG w 1997 roku, gdzie obecnie jako Partner kieruje zespołem doradców dla sektora motoryzacyjnego oraz biurem KPMG w Krakowie. Od 2019 r. jest także pełni także funkcję Tax Risk Management Partnera w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. W swojej karierze kierował wieloma projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji (w tym projektami typu due diligence). Wielokrotnie doradzał w procesach prywatyzacji oraz reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe).

  loading loading
 • Mierzwinski Mariusz

  Mariusz Mierzwinski: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, KPMG w Polsce

  Mariusz dołączył do zespołu doradztwa podatkowego w 2019 r. po wcześniejszej pracy w audycie finansowym, także w KPMG. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo oraz Ekonomia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Mariusz zajmuje się szerokim doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

  loading loading
 • Marta Mikiewicz KPMG w Polsce

  Marta Mikiewicz: autor, Executive Consultant, Business Advisory, ESG Reporting

  Marta dołączyła do KPMG w 2022 r. Jest doświadczonym ekspertem posiadającym interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu oraz raportowania ESG. Specjalizuje się także w opracowywaniu analiz i raportów branżowych, uzyskiwaniu decyzji środowiskowych oraz nadzorze nad realizacją inwestycji na wszystkich jej etapach.

  loading loading
 • Paweł Miklaszewski

  Paweł Miklaszewski: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Biznesowego, Governance Risk and Compliance Services

  Paweł dołączył do KPMG w 2020 r. Realizuje projekty z zakresu analizy procesów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz kształtowania ładu korporacyjnego oraz doradztwa rachunkowego. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych, opracowywaniu regulacji wewnętrznych, a także identyfikacji i testowaniu kontroli oraz zarządzaniu finansami i sprawozdawczości.

  loading loading
 • Patrycja Misiak

  Patrycja Misiak: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Patrycja jest starszym konsultantem w Zespole Cen Transferowych KPMG. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu projektów z zakresu doradztwa podatkowego, przygotowywaniu opinii podatkowych, sporządzaniu dokumentacji cen transferowych oraz przeprowadzaniu analiz porównawczych i analiz zgodności. Patrycja jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  loading loading
 • dr Fatima Mohmand

  dr Fatima Mohmand: autor, Counsel, adwokat, KPMG Law

  Fatima Mohmand dołączyła do kancelarii w 2013 r. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, a także prawa karnego gospodarczego.

  loading loading
 • Dominika Muca

  Dominika Muca: autor, Konsultant, Dzał Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Dominika pracuje w KPMG od 2021 roku.

  loading loading
 • Karol Mąka

  Karol Mąka: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego

  Dołączył do KPMG w roku 2015. Absolwent kierunków na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie cen transferowych oraz rozliczaniu ulg podatkowych na działalność innowacyjną.

  loading loading
 • Michał Niżnik

  Michał Niżnik: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Michał pracuje w Zespole Podatkow Międzynarodowych KPMG od 2007r. Zanim dołączył do KPMG Michał zdobył cenne doświadczenie pracując w Caplin & Drysdale w USA (biuro w Washington DC) gdzie zajmował się zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Michał specjalizuje się w projektach z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego a także fuzji i przejęć. Jego doświadczenie obejmuje między innymi planowanie optymalnych rozwiązań podatkowych z zakresu PIT i CIT oraz tworzenie międzynarodowych struktur finansowych i holdingowych przy inwestycjach typu inbound i outbound.. Michał reprezentuje licznych klientów w postępowaniach podatkowych, przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Był pełnomocnikiem amerykańskiego funduszu inwestycyjnego przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w przełomowej sprawie C-190/12. Michał jestem szefem EU Tax w Polsce, jest członkiem sieci KPMG EU Tax oraz International Tax.

  loading loading
 • Mateusz Nurzyński: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. CIT

  Mateusz dołączył do KPMG w 2017 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych jak również w prawie handlowym, gospodarczym oraz prawie cywilnym. Dotychczas Mateusz uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców.

  loading loading
 • Dawid Ochrymuk KPMG w Polsce

  Dawid Ochrymuk: autor, Manager, Doradztwo Biznesowe, Zespół ds. Inteligentnej Automatyzacji i Sprawnych Rozwiązań

  Dawid dołączył do zespołu KPMG jako Konsultant w 2020 roku. Dawid posiada doświadczenie w analizach, projektowaniu, programowaniu, testowaniu i wsparciu projektów Robotic Process Automation, w szczególności z wykorzystaniem Blue Prism, MS Power Automate i UiPath. Jego doświadczenie pozwala na dostarczenie rozwiązań z zakresu RPA od początku do końca.

  loading loading
 • Przemysław Oczyp KPMG w Polsce

  Przemysław Oczyp: autor, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego, ESG

  Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie ESG, w szczególności w zakresie raportowania pozafinansowego, budowaniu strategii ESG, badaniu oczekiwań interesariuszy, strategii klimatycznych.

  loading loading
 • Joanna Pacyga

  Joanna Pacyga: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego,Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

  Joanna jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Do zespołu KPMG dołączyła w 2016 roku.

  loading loading
 • Monika Palmowska

  Monika Palmowska: autor, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  W doradztwie podatkowym rozpoczęła pracę w 1998 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Od 2001 r. specjalizuje się w tematyce cen transferowych. W lipcu 2003 r. dołączyła do Zespołu ds. Cen Transferowych KPMG. Zajmuje się doradztwem w zakresie restrukturyzacji, tworzenia i modelowania łańcucha dostaw, transferu wartości niematerialnych i prawnych oraz tworzeniu międzynarodowych i polskich struktur holdingowych w różnych sektorach gospodarki, w tym z sektorze finansowym, nowoczesnych technologii, branży consumer markets. Prowadzi liczne projekty dotyczące opracowania modelowych rozwiązań dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, projektowania i optymalizacji struktur rozliczeń, bieżącego doradztwa w zakresie cen transferowych, przygotowania analiz ekonomicznych w celu ustalenia rynkowego poziomu cen transferowych oraz dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Koordynuje bieżące doradztwo podatkowe dla wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczy w obronie zasad rozliczeń i polityki cen transferowych podmiotów powiązanych kwestionowanych przez władze podatkowe w trakcie kontroli. Zaangażowana w negocjacje w ramach procedury zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych z Ministrem Finansów.

  loading loading
 • Anna Panek: autor, Associate, KPMG Law

  Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dołączyła do KPMG Law w 2013 roku. Anna na co dzień uczestniczy w bieżącej obsłudzie klientów w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

  loading loading
 • Elżbieta Pawlak

  Elżbieta Pawlak: autor, Associate, KPMG Law

  Elżbieta Pawlak współpracuje z Kancelarią od 1996 roku. Obecnie specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie cywilnym i administracyjnym.

  loading loading
 • Martyna Piasecka

  Martyna Piasecka: autor, Konsultant, Dział doradztwa podatkowego, Biuro w Poznaniu, KPMG w Polsce

  Martyna jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dołączyła do zespołu Tax Poznań pod koniec 2019 roku.

  loading loading
 • Justyna Piekarska KPMG

  Justyna Piekarska: autor, Dyrektor, Business Advisory, Data Intelligence Solutions

  Justyna dołączyła do KPMG w listopadzie 2013 r. Obecnie wspiera dział doradztwa biznesowego w obszarze wdrażania rozwiązań Business Intelligence (BI). Justyna specjalizuje się w projektowaniu aplikacji mających na celu monitorowanie procesów oraz wskaźników, zarówno na potrzeby informacyjne najwyższego kierownictwa, jak i specjalistów operacyjnych, którzy wymagają szczegółowych danych w pracy na co dzień.

  loading loading
 • Aleksandra Piotrowska

  Aleksandra Piotrowska: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Od 2017 roku zajmuje się doradztwem w zakresie cen transferowych. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu projektów z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych oraz opinii dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

  loading loading
 • Wojtek Piotrowski | Zdjęcie do strony kontaktowej

  Wojtek Piotrowski: autor, Dyrektor, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków i finansów. Doświadczanie zdobywał pracując w jednej z największych firm prawniczych w województwie dolnośląskim, a przez ostatnie 11 lat jako członek Global Mobility Services w KPMG w Polsce. Jest ekspertem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, specjalizuje się w opodatkowaniu Polaków pracujących za granicą i cudzoziemców w Polsce, a także w opodatkowaniu indywidualnych przedsiębiorców oraz spółek osobowych. Reprezentuje podatników jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.

  loading loading
 • Wiktor Podsiadło

  Wiktor Podsiadło: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Biuro w Krakowie

  Wiktor jest seniorem w dziale doradztwa podatkowego w biurze KPMG w Krakowie. Wiktor zajmuje się bieżącym doradztwem, planowaniem podatkowym, jak również bierze udział w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Wiktor jest również doktorantem na WPiA UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa podatkowego i prowadzi zajęcia dla studentów. Wiktor zdał egzamin na doradcę podatkowego.

  loading loading
 • Patrycja Pokutycka

  Patrycja Pokutycka: autor, Junior Associate, Zespół Prawa Pracy, KPMG Law

  Patrycja dołączyła do zespołu KPMG Law w styczniu 2021 roku. Zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarczych, jednak głównie koncentruje się na prawie pracy. Patrycja brała udział w projektach, które dotyczyły w szczególności przeglądu DD i sporządzania opinii prawnych. Była jednocześnie członkiem zespołu, który prowadził projekty dotyczące wdrożenia MATRIX - nowej struktury organizacyjnej w spółkach międzynarodowych.

  loading loading
 • Piotr Popek KPMG w Polsce

  Piotr Popek: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. PIT, KPMG w Polsce

  Piotr dołączył do KPMG w 2011r. Specjalizuje się w międzynarodowym i polskim prawie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy w KPMG Piotr posiada doskonały poziom wiedzy o polskich i międzynarodowych przepisach dotyczących pracowników mobilnych.

  loading loading
 • Barbara Popowska

  Barbara Popowska: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Barbara dołączyła do KPMG pod koniec 2013 r. Obecnie jest managerem w warszawskim biurze KPMG i specjalizuje się w obszarze cen transferowych. Prowadzi liczne projekty dotyczące m.in. przygotowania dokumentacji cen transferowych i analiz ekonomicznych mających na celu ustalenie wartości cen rynkowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jak również wsparcia klientów w uzyskaniu uprzednich porozumień cenowych (APA).

  loading loading
 • Łukasz Porada

  Łukasz Porada: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Łukasz jest aplikantem adwokackim oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest związany z biurem KPMG w Warszawie od 2021 roku. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Łukasz zajmuje się w głównej mierze doradztwem z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz procedur podatkowych, a także prawem handlowym.

  loading loading
 • Piotr Prandecki

  Piotr Prandecki: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Piotr dołączył do Zespołu Podatków Międzynarodowych KPMG w 2019 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych i podatków międzynarodowych. Zajmuje się obsługą postępowań podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Bierze również udział w bieżącym doradztwie podatkowym oraz uczestniczy w projektach z zakresu badawczo-rozwojowych ulg podatkowych.

  loading loading
 • Biuro prasowe

  Biuro prasowe: kontakt dla mediów, kontakt

  Biuro Prasowe KPMG odpowiada za kontakty z mediami. Koordynujemy współpracę naszych ekspertów z dziennikarzami, organizujemy wywiady, nagrania i konferencje prasowe. Zajmujemy się promocją wiedzy merytorycznej pracowników KPMG. Znając specyfikę pracy w mediach, staramy się odpowiadać na potrzeby dziennikarzy.

  loading loading
 • Agnieszka Prosowska

  Agnieszka Prosowska: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Agnieszka dołączyła do KPMG w 2019 r. jako praktykantka i obecnie zajmuje stanowisko Tax Consultant 1. Agnieszka ukończyła w 2018 r. studia magisterskie na kierunku prawo. Aktualne zainteresowania zawodowe Agnieszki obejmują ogólne doradztwo podatkowe oraz prawne i procesowe.

  loading loading
 • Katarzyna Przybylska

  Katarzyna Przybylska: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Katarzyna dołączyła do KPMG w 2017 roku, wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w innych firmach, gdzie pracowała w księgowości oraz rachunkowości finansowej.

  loading loading
 • Ewa Przybyszewska

  Ewa Przybyszewska: autor, aplikantka radcowska, Junior Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Ewa specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek i gospodarczym, a także w prawie pracy. Świadczy usługi doradcze na rzecz polskich i zagraniczny

  loading loading
 • Paweł Przydatek

  Paweł Przydatek: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. VAT

  Paweł posiada 10 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem VAT, doradzając podmiotom polskim oraz zagranicznym. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń VAT, prowadzeniu przeglądów podatkowych oraz projektach due dilligence. Wielokrotnie reprezentował podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami.

  loading loading
 • Piotr Prątnicki

  Piotr Prątnicki: autor, Starszy konsultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Piotr dołączył jako Senior Consultant do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło pięć i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, mobilnych i typu gruby klient, testy penetracyjne sieci komputerowych, red teaming wraz z testami socjotechnicznymi, przeglądy kodu źródłowego (C#, Java) oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Unix i GNU Linux). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego.

  loading loading
 • Anna Pypkowska

  Anna Pypkowska: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Anna dołączyła do KPMG w 2017 r. Wcześniej doświadczenie zdobywała w zespole ds. cen transferowych. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Obecnie uczestniczy m.in. w projektach z zakresu podatków międzynarodowych, restrukturyzacji, cen transferowych oraz raportowania schematów podatkowych (MDR).

  loading loading
 • Hanna Rawska

  Hanna Rawska: autor, Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Pracę w doradztwie podatkowym Hanna rozpoczęła w 2011 r. Hanna specjalizuje się w tematyce cen transferowych, tj. doradztwie w zakresie tworzenia efektywnych modeli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, koordynacji licznych projektów z zakresu compliance, a także we wsparciu podatników w postępowaniach APA / MAP oraz podczas kontroli podatkowych.

  loading loading
 • Jakub Roszkiewicz: autor, Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Jakub dołączył do KPMG w 2014 r. natomiast tematyką cen transferowych zajmuje się od 2011 r. Jakub specjalizuje się w doradztwie w zakresie tworzenia efektywnych modeli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również kształtowania i modelowania łańcucha wartości dodanej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych prowadzących działalność w ramach różnych branż. Koordynuje i uczestniczy w licznych projektach z zakresu cen transferowych obejmujących w szczególności sporządzanie oraz weryfikację dokumentacji podatkowej, przygotowanie analiz rynkowego poziomu cen i uzasadnień biznesowych do reorganizacji struktur w ramach grup kapitałowych. Brał udział w licznych projektach typu due dilligence w ramach, których był odpowiedzialny za obszar cen transferowych. Jakub jest autorem wielu publikacji dotyczących problematyki cen transferowych i prowadzi szkolenia i warsztaty w tym zakresie.

  loading loading
 • Zuzanna Rowińska

  Zuzanna Rowińska: autor, Konsultant, Zespół ds. Intelligent Automation & Rapid Solutions, Dział Doradztwa Biznesowego

  Zuzanna jest konsultantką w zespole inteligentnej automatyzacji, do którego dołączyła w 2020r. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań z zakresu robotyzacji procesów biznesowych, które obejmują analizę procesu, dewelopment i testowanie bota oraz jego wdrożenie.

  loading loading
 • Stanisław Rusinowski KPMG w Polsce

  Stanisław Rusinowski: autor, Starszy Konsultant, Doradztwo Biznesowe, Zespół ds. Inteligentnej Automatyzacji i Sprawnych Rozwiązań

  Stanisław dołączył do KPMG w połowie 2020 r. Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie w zakresie automatyzacji i robotyzacji rozwiązań klasy Robotic Process Automation. W swojej codziennej pracy korzysta głównie z takich narzędzi jak UiPath czy Blue Prism. Dotychczas Stanisław brał udział w wielu kompleksowych wdrożeniach, w różnych działach biznesowych oraz dla różnych klientów – krajowych i zagranicznych.

  loading loading
 • Mariusz Ruta

  Mariusz Ruta: autor, Mariusz Ruta, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowe, Zespół Fuzji i Przejęć

  Mariusz dołączył do zespołu podatkowego fuzji i przejęć KPMG w 2018 r. Wcześniej specjalizował się w doradztwie z zakresu podatków majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości. Mariusz zdobywał wiedzę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku doradztwo podatkowe. W KPMG zajmuje się podatkowym due diligence, strukturyzacjami oraz bieżącym doradztwem podatkowym, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości. Mariusz jest autorem publikacji naukowych oraz prasowych z zakresu podatku od nieruchomości.

  loading loading
 • Andrzej Rybacki KPMG w Polsce

  Andrzej Rybacki: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach prawo oraz europeistyka. Andrzej posiada ponad 9 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim doradzaniem w obszarze VAT i PIT, niemniej interesuje się również opłatami i tematami quasi podatkowymi.

  loading loading
 • Mateusz Rychlik

  Mateusz Rychlik: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Mateusz dołączył do KPMG w 2014 r. Posiada szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatków międzynarodowych dla klientów z różnych sektorów gospodarki. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza podatków oraz rachunkowości. Brał udział w licznych przeglądach w zakresie CIT i projektach due diligence zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej. Uczestniczył także w wielu projektach optymalizacyjnych, w szczególności analizach konsekwencji podatkowych wynikających ze zmian i reorganizacji w modelu biznesowym. Ponadto, prowadził liczne projekty związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych.

  loading loading
 • Łukasz Samojłowicz: autor, Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe

  Łukasz dołączył do KPMG w 2015 r. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorców, w szczególności związanych z wydzielaniem gałęzi biznesu, konsolidacji grup kapitałowych czy zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. Aktywnie uczestniczy w planowaniu oraz realizacji projektów sukcesyjnych polskich firm rodzinnych.

  loading loading
 • Maciej Sawczuk

  Maciej Sawczuk: autor, Starszy Konsultant, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Maciej dołączył do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Finansów, realizując projekty głównie z zakresu uszczelniania systemu podatku od towarów i usług. W KPMG uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym głównie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku u źródła oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  loading loading
 • Michał Sawicki: autor, Senior Associate, radca prawny, KPMG Law

  Michał Sawicki z Kancelarią związany jest od 2019 r. Specjalizuje się w prawie spółek oraz fuzji i przejęć (M&A). Uczestniczy w projektach due diligence oraz posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal i share deal. Bierze również udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów i likwidacji spółek.

  loading loading
 • Michał Sieroń

  Michał Sieroń: autor, Radca prawny, Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Michał Sieroń posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zdobyte w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz sektora publicznego. Bierze udział w projektach z zakresu praw własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych, przeprowadza badania typu due diligence, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  loading loading
 • Robert Sitkowski

  Robert Sitkowski: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Fuzji i Przejęć

  Robert dołączył do zespołu podatkowego fuzji i przejęć w KPMG w 2020 roku, wcześniej pracując w audycie finansowym. Robert zdobywał więdzę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość oraz w ramach wymiany w Frankfurt School of Finance & Management. W KPMG zajmuje się podatkowymi due diligence, strukturyzacjami oraz bieżącym doradztwem podatkowym. Robert jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA.

  loading loading
 • Katarzyna Siwek

  Katarzyna Siwek: autor, Junior Associate, KPMG Law

  Współpracuje z kancelarią KPMG Law na stanowisku Junior Associate od kwietnia 2023 roku. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, brała udział w projektach nieruchomościowych polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym w przeglądach prawnych typu due diligence. Wspiera także praktykę prawa upadłościowego i restrukturyzacji.

  loading loading
 • Anna Sińczuk

  Anna Sińczuk: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Zajmuje się obsługą klientów podatkowych od 1998 r. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które zdobyła uczestnicząc w wielu przeglądach podatkowych. Obecnie jako Partner w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce. Bierze udział w licznych przeglądach typu due diligence oraz zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla wielu polskich i międzynarodowych firm. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym sektora nieruchomości i energii odnawialnej. Zapewnia wsparcie dla klientów w zakresie cen transferowych i międzynarodowej struktury finansowania przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem dotyczącym transakcji wychodzących, w tym zbycia aktywów, migracji własności intelektualnej oraz podatkowych efektów zarządzania łańcuchem dostaw. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu szkoleń oraz seminariów podatkowych organizowanych przez KPMG.

  loading loading
 • Agnieszka Smolińska-Wiśnioch KPMG w Polsce

  Agnieszka Smolińska-Wiśnioch: autor, Partner Associate, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Pośrednich

  Rozpoczęła pracę w KPMG w 2003 r. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym zarówno dla podmiotów krajowych jak i zagranicznych, przeprowadzaniem przeglądów podatkowych w zakresie rozliczeń podatku VAT, a także doradztwem w zakresie prowadzenia rozliczeń VAT (tzw. „VAT compliance”). Reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych, a także rozpraw sądowych, w tym w zakresie spraw prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  loading loading
 • Piotr Sobota

  Piotr Sobota: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Biuro w Katowicach

  Piotr jest absolwentem prawa, finansów i rachunkowości oraz ekonomii. W 2019 roku dołączył do Departamentu Podatków w Katowicach. W codziennej pracy Piotr zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu podatków dochodowych, opodatkowania międzynarodowego oraz restrukturyzacji.

  loading loading
 • Przemysław Sołtysiak

  Przemysław Sołtysiak: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Radca prawny i doradca podatkowy. Do KPMG dołączył w 2014 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, międzynarodowym prawie podatkowym, cenach transferowych oraz prawie spółek handlowych. Brał udział w projektach obejmujących m.in. opracowywanie dokumentacji cen transferowych, due diligence i przeglądy podatkowe. Zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym. Jest autorem publikacji naukowych i prasowych z zakresu prawa podatkowego i prawa spółek handlowych.

  loading loading
 • Patrycja Sołtysik

  Patrycja Sołtysik: Analyst, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego

  Patrycja dołączyła do KPMG w 2021 roku. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie w doradztwie dla podmiotów prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) i Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), a także w rozliczaniu ulg podatkowych na działalność innowacyjną.

  loading loading
 • Aleksandra Spyra

  Aleksandra Spyra: autor, Aleksandra Spyra, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Aleksandra dołączyła do KPMG w 2022 r. Specjalizuje się głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w kwestiach dotyczących mobilności pracowników, jak również w ubezpieczeniach społecznych.

  loading loading
 • Łukasz Staniak

  Łukasz Staniak: autor, Dyrektor, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Łukasz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z systemami teleinformatycznymi. Przed dołączeniem do KPMG Łukasz koordynował i wspomagał merytorycznie prace zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zadań z zakresu informatyki śledczej, testów aplikacji internetowych oraz przeglądów infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Współpracował z czołowymi firmami należącymi do sektora finansowego, energetycznego jak również e-commerce zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

  loading loading
 • Aleksandra Starczuk

  Aleksandra Starczuk: autor, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Aleksandra dołączyła do KPMG w 2019 r. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach dotyczących Cen Transferowych. Dotychczas Aleksandra uczestniczyła w projektach z zakresu przygotowywania dokumentacji cen transferowych, w tym analiz cen transferowych, oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz deklaracji TPR-C.

  loading loading
 • Magdalena Statucka

  Magdalena Statucka: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Magdalena dołączyła do KPMG w 2022r. Specjalizuje się przede wszystkim w zakresie finansowania innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Dotychczas brała udział w przedsięwzięciach wspierających rozwój polskiego sektora MŚP. Swoje doświadczenie zdobywała także w instytucjach publicznych przydzielających wsparcie dla przedsiębiorstw w Polsce.

  loading loading
 • Sebastian Sterbicki

  Sebastian Sterbicki: autor, Starszy Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services

  Absolwent studiów II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Sebastian od 2016 roku doradza Klientom w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo wspiera Klientów polskich oraz zagranicznych opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych.

  loading loading
 • Adam Stopyra

  Adam Stopyra: autor, Partner, adwokat, KPMG Law

  Doświadczony prawnik bankowy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych, instrumentach pochodnych, sekurytyzacji oraz skomplikowanych transakcjach restrukturyzacyjnych. Przez wiele lat pracował w bankach i w międzynarodowych kancelariach, gdzie kierował praktykami bankowo-finansowymi. Jego praktyka koncentruje się także na doradztwie w transakcjach obrotu wierzytelnościami, funduszach inwestycyjnych oraz instrumentach płatniczych.

  loading loading
 • Marcin Strzałek

  Marcin Strzałek: autor, Menedżer, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Marcin posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zanim dołączył do KPMG pracował w zespole, w ramach którego prowadził liczne oceny bezpieczeństwa obejmujące bezpieczeństwo kodu źródłowego, weryfikację jakości kodu, analizę złośliwego oprogramowania wraz z inżynierią odwrotną, aplikacje (webowe, mobilne, „gruby klient”) oraz testy penetracyjne. Współpracował z czołowymi firmami należącymi przede wszystkim do sektora finansowego i energetycznego zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

  loading loading
 • Grzegorz Strzymiński

  Grzegorz Strzymiński: Author, Data Analyst

  Grzegorz joined KPMG in early 2020. He took part in projects concerning the development of Business Intelligence reports. Grzegorz was responsible for data extraction, transformation, modelling and visualization in Microsoft Power BI. He also worked on mobile BI apps.

  loading loading
 • Karolina Stępień

  Karolina Stępień: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Karolina dołączyła do KPMG w 2017 r. Obecnie jest managerem w Zespole Cen Transferowych. Karolina koordynuje i uczestniczy w licznych projektach z zakresu cen transferowych obejmujących w szczególności: sporządzanie oraz weryfikację dokumentacji cen transferowych, przygotowywanie analiz porównawczych i analiz zgodności oraz wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Karolina uczestniczyła w procesach dotyczących zawierania uprzednich porozumień cenowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych i kontrolach celno–skarbowych przed organami podatkowymi, jak również uczestniczyła w projektach dotyczących oceny i implementacji polityk cen transferowych, stosowanych w ramach grup podmiotów powiązanych, w projektach dotyczących oceny skutków restrukturyzacji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także ustalenia rynkowego poziomu wynagrodzenia w ramach takich transakcji.

  loading loading
 • Paweł Szala KPMG w Polsce

  Paweł Szala: autor, Supervisor, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Paweł dołączył do KPMG w 2019 r. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również w prawie handlowym, gospodarczym oraz prawie cywilnym. Uczestniczy głównie w projektach z zakresu przygotowywania dokumentacji podatkowej, analiz prawno-podatkowych, restrukturyzacji, zatorów płatniczych.

  loading loading
 • Tomasz Szczepanek

  Tomasz Szczepanek: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych

  Tomasz dołączył do KPMG w 2003 r. Posiada 18-letnie doświadczenie na rynku. Wcześniej odbył m.in. staż w firmie doradczej w Londynie, a także zdobywał wiedzę i doświadczenie na stypendium w Holandii. Obecnie jest starszym menedżerem w warszawskim biurze KPMG. Specjalizuje się w obszarze cen transferowych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji cen transferowych, wsparciem klientów w postępowaniach i kontrolach podatkowych, czy pomocy w uzyskiwaniu uprzednich porozumień cenowych (APA). Pracował przy wielu projektach dla renomowanych klientów międzynarodowych, jak i dla krajowych grup kapitałowych.

  loading loading
 • Aleksandra Szczęsna

  Aleksandra Szczęsna: autor, Junior Associate, aplikantka radcowska, KPMG Law

  Aleksandra Szczęsna rozpoczęła współpracę z kancelarią w 2021 r. Uczestniczy w świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, w tym krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną praw własności intelektualnej oraz ochroną danych osobowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  loading loading
 • placeholder

  Mariusz Szkaradek: autor, Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego

  Mariusz jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Do Działu Doradztwa Podatkowego KPMG dołączył w roku 2006. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. W swojej karierze zajmował się przede wszystkim bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie CIT i VAT dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych a także planowaniem i wdrażaniem efektywnych podatkowo projektów restrukturyzacji grup kapitałowych.

  loading loading
 • Krzysztof Szwaja

  Krzysztof Szwaja: autor, Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Biuro w Katowicach

  Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2004 roku, a w ramach KPMG od 2006 roku. Swoje doświadczenie zdobył również podczas pracy w biurze rachunkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz polskich firm rodzinnych. Nadzoruje projekty związane z usługami księgowymi, w zakres których wchodzą m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, przygotowanie rozliczeń i deklaracji podatkowych oraz raportów dla zarządu i dyrekcji, jak również wsparcie wewnętrznej księgowości. Opiekuje się spółkami z różnych branż – w szczególności z branży motoryzacyjnej i spożywczej, w których prowadzi liczne projekty mające na celu wypracowanie optymalnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno pod kątem wielkości ponoszonych obciążeń podatkowych, jak i obowiązków dokumentacyjnych nałożonych przepisami prawa podatkowego. Ponadto posiada również bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów podatkowych oraz asysty przy kontrolach podatkowych.

  loading loading
 • Michał Szymański

  Michał Szymański: autor, Digital Marketing and Customer Experience Expert, Clients & Markets

  Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu strategii digital nakierowanych na wzrost, poprzez wykorzystanie technologii w zakresie budowania zaangażowania odbiorców i tworzenia spersonalizowanych doświadczeń w kanałach cyfrowych.

  loading loading
 • Anna Szymczuk-Cytryńska

  Anna Szymczuk-Cytryńska: autor, Konsultant, Business Advisory, ESG Reporting

  Anna dołączyła do KPMG w 2022 r. Jest konsultantką specjalizującą się w przeprowadzaniu procesu dialogu z interesariuszami oraz przygotowywaniu raportów zrównoważonego rozwoju zgodnych z międzynarodowymi standardami.

  loading loading
 • Jan Szymczyk KPMG w Polsce

  Jan Szymczyk: autor, Starszy Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Jan dołączył do KPMG w 2021 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii doradztwa podatkowego oraz wewnętrznym dziale podatkowym. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Obecnie uczestniczy m.in. w projektach z zakresu podatków międzynarodowych, restrukturyzacji oraz compliance.

  loading loading
 • Bartosz Tomaszewski

  Bartosz Tomaszewski: autor, Junior Associate, aplikant adwokacki, KPMG Law

  Bartosz jest aplikantem adwokackim. Ma kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i IP/TMT. Uczestniczył we wdrożeniach wewnętrznych polityk ochrony danych osobowych, międzynarodowych projektach dotyczących tej tematyki oraz licznych badaniach due diligence.

  loading loading
 • Julia Tołoczko

  Julia Tołoczko: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Julia jest konsultantem ds. CIT.

  loading loading
 • Dominika Tracz

  Dominika Tracz: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę w krakowskim biurze KPMG zaczęła w roku 2018. Wcześniej zajmowała stanowisko konsultanta podatkowego w jednej z renomowanych spółek doradztwa podatkowego, a także pracowała jako asystent w kancelarii prawnej. Dominika jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W ramach swojej pracy w KPMG Dominika zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z podatkiem od towarów i usług.

  loading loading
 • Anna Tyniec

  Anna Tyniec: autor, Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe

  Anna dołączyła do KPMG w 2017 r. (biuro krakowskie), wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w innej spółce doradztwa podatkowego w Krakowie. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Anna specjalizuje się w obsłudze kontroli podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych, podatku VAT, podatek dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym.

  loading loading
 • Oskar Wala

  Oskar Wala: autor, Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Postępowań Podatkowych i Sądowych

  Posiada wieloletnie doświadzenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Rozpoczął pracę w KPMG w 2008 r., w grupie postępowań podatkowych i sądowych. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w toku porowadzonych przez organy podatkowe kontroli, a także na etapie postępowań podatkowaych i przed sądami administracyjnymi.

  loading loading
 • Marcin Wawrzynowicz

  Marcin Wawrzynowicz: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Marcin dołączył do KPMG w 2016 roku.

  loading loading
 • Magdalena Wikarjak-Górzna

  Magdalena Wikarjak-Górzna: autor, Associate, KPMG Law

  Magdalena zajmuje się ochroną danych osobowych oraz prawem umów. W obszarze jej zainteresowań leży również prawo konsumenckie, w którym zdobywała doświadczenie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się także obsługą spółek handlowych.

  loading loading
 • Konrad Witczak

  dr inż. Konrad Witczak: autor, Starszy Konsultant, Departament Doradztwa Biznesowego, Zespół ds. Zmian Klimatu, Energii i Dekarbonizacji

  W KPMG od listopada 2022 roku. W swojej działalności zawodowej zajmował się m.in. branżą budowlaną, spożywczą, finansową, e-commerce i usługową. Rozwija usługi doradcze dla branży budowlanej, wspiera sprzedaż usług. Specjalizuje się w obliczaniu śladu węglowego produktów i organizacji oraz tworzeniu metodyk obliczania śladu węglowego produktów zgodnych z zasadami oceny cyklu życia. Prowadzi szkolenia nt. obliczania śladu węglowego i środowiskowego organizacji i produktów.

  loading loading
 • Katarzyna Witczyńska

  Katarzyna Witczyńska: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Katarzyna dołączyła do KPMG w 2019 r. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Dotychczas Katarzyna uczestniczyła m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji oraz przeglądach podatkowych typu due diligence.

  loading loading
 • Piotr Wodecki, Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Piotr Wodecki: autor, Starszy Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Piotr związany jest z KPMG od 2013 roku i od początku specjalizuje się w obszarze cen transferowych. Prowadzi projekty obejmujące bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń między podmiotami powiązanymi, jak również compliance w tym zakresie, wspierając m.in. w sporządzaniu dokumentacji podatkowej i raportowaniu informacji o cenach transferowych. Piotr uczestniczy w postępowaniach w zakresie cen transferowych – podatkowych oraz dotyczących uprzednich porozumień cenowych APA, jak również w procesach restrukturyzacji i planowania rozliczeń w ramach transakcji kontrolowanych. Jest autorem artykułów w tematyce transfer pricing.

  loading loading
 • Krzysztof Wojciechowski KPMG w Polsce

  Krzysztof Wojciechowski: autor, Partner Associate, radca prawny, KPMG Law

  Krzysztof Wojciechowski posiada doświadczenie i doradza klientom w zakresie następujących specjalizacji: prawa nieruchomości i prawa budowlanego oraz prawa upadłościowego, restrukturyzacji przedsiębiorców oraz prawa bilansowego.

  loading loading
 • Martin Wrbka

  Martin Wrbka: autor, Manager, Dział Doradztwa Podatkowego

  Martin dołączył do działu doradztwa podatkowego KPMG w 2010 r. i prowadzi zespół projektowy KPMG ds. zarządzania majątkiem trwałym spółek i podatku od nieruchomości. Specjalizuje się w przeprowadzaniu przeglądów i optymalizacji na gruncie podatku od nieruchomości, w rozliczaniu nowych inwestycji, PSI – Polska Strefa Inwestycji, ulgi B+R, IP.

  loading loading
 • Justyna Wysocka-Golec

  Justyna Wysocka-Golec: autor, Dyrektor, Dział Doradztwa Biznesowego, Zespół ds. zmian klimatycznych, energii i dekarbonizacji

  Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem, technicznym wykształceniem i zamiłowaniem do innowacji. W swojej pracy najczęściej skupia się na obszarze ochrony środowiska. Pracowała na różnych stanowiskach w biznesie, w organizacjach pozarządowych, dla rządów (PL, RU, BG, KZ) oraz dla organizacji międzynarodowych (UNIDO). Specjalizuje się w metodykach obliczania emisji GHG, projektowaniu systemów offsetowych i strategiach dekarbonizacji przedsiębiorstw.

  loading loading
 • Dominik Wysocki

  Dominik Wysocki: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Biuro w Poznaniu

  Dominik jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 3 lat związany jest z biurem KPMG w Poznaniu. Dominik zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z podatkiem VAT, zwłaszcza z zakresu rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych i eksportu towarów, a także należytej staranności w VAT.

  loading loading
 • Natalia Wytrykowska

  Natalia Wytrykowska: autor, Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Natalia posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizując się w usługach dla pracodawców i międzynarodowej kadry kierowniczej w takich dziedzinach jak podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne oraz innych zagadnieniach, m.in. opodatkowania i oskładkowania przychodów oraz świadczeń pracowników oddelegowanych, pracowniczych planów motywacyjnych, struktur wynagradzania członków zarządu, dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych a także obsłudze płacowo-kadrowej.

  loading loading
 • Joanna Wójcik

  Joanna Wójcik: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Joanna dołączyła do Zespołu ds. Podatków Międzynarodowych KPMG w 2017 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych i podatków międzynarodowych. Zajmuje się obsługą postępowań podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Bierze również udział w bieżącym doradztwie podatkowym oraz uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji.

  loading loading
 • Dominik Wójcik

  Dominik Wójcik: autor, Partner Associate, Deal Advisory, Szef Zespołu Strategii i Transakcji

  Posiada ponad 15 lat doświadczenie pracy w firmach doradczych, gdzie realizował transakcje dla klientów polskich i zagranicznych, dotyczące przygotowania strategii biznesowych, realizacji transformacji operacyjno-cyfrowych. Zarządzał licznymi projektami mającymi na celu podniesienie wartości firmy dla klientów z różnych sektorów gospodarki. W KPMG zarządza zespołem Strategii Biznesowej i Transakcji w ramach praktyki Deal Advisory.

  loading loading
 • Grzegorz Wójcik

  Grzegorz Wójcik: autor, Senior Tax Manager, departament podatków KPMG, Corporate Tax Advisory

  Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Współpracował z klientami z różnych sektorów przemysłu i usług – m.in. z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, produkcyjnej, handlowej i usługowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza podatków oraz rachunkowości jak również w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych. Posiada również bogate doświadczenie w podatku od nieruchomości, w którym doradzał największym podmiotom w kraju.

  loading loading
 • Mateusz Włodarczyk

  Mateusz Włodarczyk: autor, Konsultant, Doradztwo Biznesowe, Zespół ds. Inteligentnej Automatyzacji i Sprawnych Rozwiązań

  Mateusz dołączył do zespołu KPMG w 2021 roku zdobywając kompetencje w obszarze Robotics Process Automation w technologiach - Microsoft Power Automate, UiPath i Blue Prism. Mateusz posiada doświadczenie w analizie potencjału robotyzacji oraz ryzyka, programowaniu, testowaniu oraz wspieraniu rozwiązań RPA. Jego ścieżka kariery jest ukierunkowana na technologie związane z automatyzacją i szybką transformacją cyfrową, jako analityk oraz developer.

  loading loading
 • Michał Zagrodzki

  Michał Zagrodzki: autor, Konsultant, Zespół ds. Intelligent Automation & Rapid Solutions, Dział Doradztwa Biznesowego

  Michał jest konsultantem KPMG w zespole Intelligent Automation & Rapid Solutions. Specjalizuje się w robotyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi RPA (Robotic Process Automation).

  loading loading
 • Mikołaj Zdyb

  Mikołaj Zdyb: autor, Counsel, radca prawny, KPMG Law

  Mikołaj Zdyb z KPMG związany jest od 2006 r. Specjalizuje się w prawie handlowym, prowadzeniu sporów sądowych, prawie pracy oraz zamówieniach publicznych. Mikołaj posiada ponadto wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego oraz w doradztwie regulacyjnym dla podmiotów z sektora finansowego.

  loading loading
 • Antonina Zemska

  Antonina Zemska: autor, Junior Associate, aplikant radcowski, KPMG Law, Praktyka Prawa Pracy

  Antonina specjalizuje się w obsłudze podmiotów w obszarze prawa pracy, szczególnie w zakresie zatrudnienia transgranicznego i mobilności pracowników. Posiada szerokie doświadczenie w przedmiocie delegowania pracowników za granicę, opiniowania warunków umów i wewnętrznych regulacji stosunku pracy oraz legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

  loading loading
 • Anna Zielińska

  Anna Zielińska: autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Biuro w Poznaniu

  Ania pracuje w KPMG od 2017 roku. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczy w szczególności w projektach z obszaru MDR oraz doradzaniu klientom w zakresie postępowań podatkowych, kontroli celno-skarbowych i postępowań sądowoadministracyjnych. Doświadczenie Ani obejmuje także aktywne uczestnictwo w projektach dokumentacyjnych oraz tworzenie analiz porównawczych z zakresu cen transferowych.

  loading loading
 • Łukasz Łyżwa KPMG w Polsce

  Łukasz Łyżwa: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Łukasz dołączył do KPMG w 2022 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową. W ramach Global Location & Expansion Service (GLES) pomaga koncernom międzynarodowym w znalezieniu najlepszego miejsca w Polsce i CEE na ich bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Aplikant radcowski. Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński.

  loading loading
 • Kamil Świtalski

  Kamil Świtalski: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Fuzji i przejęć, KPMG w Polsce

  Kamil dołączył do zespołu podatkowego fuzji i przejęć w KPMG w 2020 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w biurach doradztwa podatkowego w Polsce i Luksemburgu oraz wiedzę z obszarów prawa europejskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego w ramach studiów na Uniwersytecie w Maastricht. W KPMG Kamil zajmuje się wraz zespołem usługami doradztwa podatkowego w zakresie fuzji i przejęć oraz bieżącego doradztwa podatkowego.

  loading loading