• 1000

W czasach dynamicznych zmian w otoczeniu regulacyjnym i gospodarczym istotne dla organizacji jest posiadanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, które pozwolą szybko identyfikować i reagować na nowe wyzwania i zagrożenia. W tym celu niezbędne jest wdrożenie sprawnie działających funkcji audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności (compliance).

Wspieramy organizacje w kształtowaniu, ocenie i usprawnieniu kluczowych elementów ładu korporacyjnego i funkcji wewnętrznych, tj. audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności, których efektywne funkcjonowanie jest niezbędne z punktu widzenia zapewnienia ładu korporacyjnego i sprawowania nadzoru nad organizacją. Wspieramy również poszczególne funkcje w realizacji ich zadań, w szczególności w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy (co-sourcing) lub poprzez samodzielną realizację powierzonych zadań (outsourcing).

Analizujemy przebieg kluczowych procesów zarządczych, operacyjnych i pomocniczych. Sprawdzamy adekwatność i kompletność regulacji wewnętrznych oraz istnienie i funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych, zarówno na poziomie całej organizacji, jak i poszczególnych procesów. Pomagamy w opracowaniu lub doskonaleniu polityk i procedur wewnętrznych. Nasze prace prowadzimy w oparciu o obowiązujące regulacje i standardy audytu wewnętrznego oraz struktury ramowej systemu kontroli wewnętrznej, rekomendowane praktyki rynkowe oraz sprawdzone w praktyce modele zarządzania ryzykiem.

Jak możemy pomóc?

O nas

Jako zespół Governance, Risk & Compliance Services (GRCS) łączymy wieloletnie doświadczenie biznesowe i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami audytorskimi. Specjalizujemy się w doradztwie z obszaru zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, zgodności oraz audytu wewnętrznego. Z sukcesem pomagamy polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w usprawnianiu zasad funkcjonowania ładu korporacyjnego, a także dostosowaniu przyjętych rozwiązań i procedur do najlepszych praktyk lub wytycznych grupowych.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje