• 1000

Rola funkcji finansowej zmienia się od lat. Automatyzacja, optymalizacja, prognozowanie finansowe, zintegrowana informacja zarządcza oraz wsparcie biznesu i CEO w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju organizacji są coraz częstszymi wyzwaniami dyrektorów finansowych. W obliczu tych wyzwań oraz rosnącej potrzeby budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, firmy coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pomagających rozwijać ich dzialalność. Poprawa satysfakcji pracowników, redukcja kosztów, szybsza realizacja procesów, eliminacja błędów ludzkich i lepsze wsparcie biznesu i CEO w podejmowaniu decyzji – to główne korzyści będące następstwem rozwiązań wdrażanych przez doradców KPMG.

Wsparcie dla CFO na każdym polu działalności

Wyspecjalizowany zespół doradców KPMG działa po to, aby rozwiązać problemy CFO, łącząc doświadczenie biznesowe i doradcze.

Rozwiązując problemy pracujemy blisko z kadrą zarządającą zarówno w zakresie strategicznej priorytetyzacji, jak i operacyjnej optymalizacji. Łaczymy kompetencje analityczne i techniczne, decyzje podejmujemy na bazie danych, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania technologiczne. 

Transformacja funkcji finansowej

Zespół CFO Advisory świadczy szerokie spektrum usług doradczych i wdrożeniowych, które stanowią wsparcie dla klientów w szeroko rozumienej transformacji funkcji finansowej oraz kreowaniu jej wartości w organizacji. 

Zakres wsparcia dla CFO

Zakres usług kierowanych do do instytucji z sektora finansowego i niefinansowego, obejmuje m.in.:

 • przegląd funkcji finansowej (procesy, raporty, kompetencje, poziom automatyzacji, narzędzia, wizja rozwoju, itp.),
 • transformację i integrację funkcji finansowej,
 • optymalizację, przyspieszenie i automatyzację procesów finansowych (np. fast close),
 • zintegrowane zarządzanie finansowe (np. KPIs),
 • ujednolicenie i integrację informacji zarządczej oraz rozwój raportowania na potrzeby biznesu
 • wielowymiarowe analizy (produkty, klienci, segmenty, itp.),
 • rozwój i reorganizację procesów budżetowania i prognoz finansowych,
 • zarządzanie i optymalizację kosztów,
 • budowanie modeli kosztowych i dochodowości,
 • wsparcie biznesu poprzez analitykę i informację zarządczą w celu podejmowania strategicznych decyzji,
 • wsparcie w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wypracowanych przez inne zespoły KPMG.

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Publikacje i webinaria