• 1000

Nowe wyzwania i możliwości dynamicznie przekształcają sektor finansowy w ostatnich latach. Zmieniające się regulacje, niepewna sytuacja na rynkach finansowych, konieczność nowego podejścia do zarządzania ryzykiem, zastosowanie sztucznej inteligencji i robotyzacja, analiza danych, open banking czy większa koncentracja na budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów to tylko niektóre czynniki kształtujące codzienną rzeczywistość instytucji finansowych.

Multidyscyplinarny zespół KPMG wyspecjalizowany w usługach dla sektora usług finansowych skutecznie wspiera klientów w osiągnięciu założonych celów biznesowych. Gruntowna wiedza sektorowa, wieloletnie doświadczenie i wykorzystanie najnowszych technologii pozwalają świadczyć ekspertom KPMG usługi zwiększające wartość instytucji finansowych i budujące ich konkurencyjną pozycję na rynku. Kompleksowa oferta usług dla branży finansowej obejmuje m.in. badanie sprawozdań finansowych i wykonywanie innych usług poświadczających, usługi aktuarialne, doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, regulacyjnym i kredytowym, a także strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania w tym w obszarze systemów IT.

Skontaktuj się z nami