• 1000

13 lutego 2024 r. (wtorek) | godz. 9:00 - 16:15

14. edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbyła się 13 lutego 2024 r. w formule online

Już po raz 14.  odbył się Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, podczas którego eksperci KPMG omówili kluczowe trendy i zagadnienia rynku, rzutujące na rok 2024, w tym z zakresu podatków, ESG i nowych technologii.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z poszczególnych prelekcji. Zgłoszenia ze służbowych adresów e-mail należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Panele merytoryczne wyświetlane były w dwóch równoległych ścieżkach. 

Ścieżki

14. edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG została podzielona na dwie ścieżki tematyczne:

1 Podatki i rachunkowość

2 ESG, AI, technologie, rozwiązania dla CFO

Główne zagadnienia

1Pillar 2

2 KSeF

3Fundusze unijne

4 ESG

Szczegółowy program 14. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

9:00 - 9:25 | Oficjalne otwarcie Kongresu


Stacy Ligas

Senior Partner, CEO KPMG w Polsce

Paweł Barański

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce

Agnieszka Jarosz

Head of ACCA Northern & Eastern Europe


Tematy ścieżki 1 | Podatki i rachunkowość

 • Więcej informacji wkrótce

Jarosław Szatański

Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów

Katarzyna Nosal

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Fuzji i Przejęć, Lider doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości, KPMG w Polsce

 • Neutralność podatkowa połączeń i podziałów – nowe zasady od 2022 r.
 • Zmiany w reorganizacjach krajowych od 15 września 2023 r. – kwestie prawne i podatkowe
 • Zmiany w reorganizacjach transgranicznych od 15 września 2023 r. – kwestie prawne i podatkowe
 • Statystki dotyczące kontroli podatkowych
 • Tematyka i zakres kontroli podatkowych
  • Doświadczenia z badania statusu rzeczywistego właściciela
  • Doświadczenia w zakresie spraw GAAR i SAAR
 • Instrumenty ograniczające ryzyka podatkowe
 • Przebieg kontroli i konsekwencje negatywnych ustaleń
 • Zaktualizowane Fundusze EU na najbliższe lata dla Polski
 • Na co firmy mogły pozyskać dotacje już w minionym roku 2023 i jakie z tego wnioski na ten rok
 • Planowane dotacje dla firm w 2024 rok
  • Dofinansowanie na transformację energetyczną - kierunki wsparcia
  • Możliwości uzyskania środków na transformację energetyczną w nadchodzących miesiącach
 • APA i bAPA jako najdoskonalszy sposób zabezpieczenia istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Potwierdzenie warunków transakcji i eliminacja ryzyka kontroli podatkowych
 • Przewaga dwustronnych porozumień cenowych nad jednostronnymi
 • ICAP jako alternatywa w transakcjach transgranicznych o mniejszym ryzyku
 • Rosnąca liczba kontroli i wynikająca z nich wartość doszacowanego podatku powoduje de facto podwójne opodatkowanie
 • Zastosowanie procedur MAP pozwala wyeliminować podwójne opodatkowanie w grupach podmiotów powiązanych
 • Problemy i wyzwania w zakresie cen transferowych na najbliższe lata
 • Pakiet BEFIT – co to jest?
 • Główne założenia Dyrektywy BEFIT
 • Dyrektywa TP – czy zakładane regulacje oznaczają koniec dokumentacji cen transferowych? Co może się zmienić?
 • Projekt objaśnień czy projekt obostrzeń?
 • Aktualne orzecznictwo w kwestiach WHT
 • Unshell Directive – nowy standard substancji biznesowej
 • Wyzwania na nadchodzący rok
 • Jak księgowość może wspierać cele ESG w organizacji – przykłady działań księgowości w obszarze ESG
 • Praktyczne aspekty wdrażania KSeF w firmie, a wsparcie księgowości
 • Co jeszcze czeka księgowość w 2024 roku?
 • Wpływ zmian w otoczeniu na sprawozdanie finansowe za 2023 rok
 • Zmiany Krajowych Standardów Rachunkowości
 • Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych
 • Dodatkowe wyzwania związane z rocznym sprawozdaniem finansowym
 • Czy warto założyć Fundację Rodzinną – jakie korzyści uzyskuje Fundator i jego rodzina?
 • Czy prowadzenie Fundacji Rodzinnej jest skomplikowane –pierwsze kroki z Fundacją Rodzinną
 • Analiza aktualnych interpretacji podatkowych / wyroków sądowych
 • Przyszłość podatku od nieruchomości – nowe koncepcje
 • Zmieniające się kierunki opodatkowania
 • Deklaracje 2024
 • Jakie podmioty są zaliczane do kategorii instytucji pożyczkowych?
 • Obowiązki instytucji pożyczkowych
 • Środki nadzoru KNF nad działalnością instytucji pożyczkowych
 • W jaki sposób możemy wesprzeć klientów przy dostosowaniu ich działalności do nowych regulacji?
 • Status regulacji Pillar 2 w Polsce i na świecie
 • Bezpieczne przystanie – trwałe wyłączenia czy tylko przejściowe ułatwienia?
 • Centrala vs spółki zależne - czyli gdzie tak naprawdę będziemy rozliczać podatek?
 • Wpływ Pillar 2 na istniejące ulgi podatkowe oraz działalność w ramach PSE
 • W jaki sposób krok po kroku przygotować się i wdrożyć w organizacji regulacje Pillar 2

Tematy ścieżki 2 | ESG, AI, technologie, rozwiązania dla CFO


BLOK: ESG


 • Zakres obowiązywania dyrektywy CSRD – wpływ nowych przepisów na rynek gospodarczy w Polsce
 • Analiza podwójnej istotności – filar raportowania zrównoważonego rozwoju
 • Customer journey w ESG – jak przeprowadzić firmę od pierwszych działań do raportu zgodnego z ESRS?
 • Interdyscyplinarność ESG: Wyzwanie zbierania rozproszonych danych w firmie
 • Automatyzacja procesów jako ułatwienie dla działań zarządczych i analitycznych
 • Od śladu węglowego do raportowania ESRS – przegląd zastosowań narzędzi IT
 • CBAM: kto, co, od kiedy, jak i dlaczego?
 • Importowany ślad węglowy: CBAM to więcej niż przepisy celne
 • Kolejna faza CBAM – opłaty za import śladu węglowego
 • Kategorie i instrumenty finansowania zrównoważonego
 • Finansowanie zrównoważone a regulacje w obszarze ESG – Taksonomia EU, EU Green Bonds Standard
 • Kryteria uznawania finansowania za zrównoważone – praktyka rynkowa
 • Jakich danych będą oczekiwać instytucje finansujące od przedsiębiorstw ubiegających się o zrównoważone finansowanie? – studium przypadku
 • Czym jest „greenwashing” i jakie narzędzia Unia Europejska stworzyła do walki z tym zjawiskiem?
 • Od kiedy i dla kogo atestacja raportów zrównoważonego rozwoju staje się obowiązkowa?
 • Jakich zmian w charakterze raportów ESG można się spodziewać wraz z ich atestacją?
 • Jakie wyzwania stoją przed raportującymi i atestującymi raporty ESG?

BLOK: Technologie


 • Co ma wspólnego Tinder Swindler z IT Crowd?
 • Omówienie kilku przykładów cyber dochodzeń, gdzie największym zagrożeniem okazali się zaufani pracownicy
 • Co różni podejście DFIR (Digital Forensic and Incident Response) w przypadku cyber ataku a zagrożenia wewnętrznego?
 • Jak się chronić przed cyberzagrożeniami od wewnątrz?
 • Elastyczność strategiczna i innowacyjne procesy decyzyjne
 • Integracja AI w procesie planowania i operacjonalizacji strategii
 • Rola Sztucznej Inteligencji w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja dostępnych danych m.in. dotyczących transakcji czy bazy kontrahentów
 • Zaprojektowanie scenariuszy dostosowanych do specyfiki działania firmy i jej branży pozwalających na identyfikację występujących trendów i symptomów potencjalnych nadużyć gospodarczych
 • Zautomatyzowana analiza zebranych danych
 • Dynamiczny raport zawierający kompleksową informację do przeprowadzonych analiz i ich wyników

BLOK: Prawo


 • Przykłady sytuacji w których sztuczna inteligencja może doprowadzić do powstania szkody
 • Kto może ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez AI?
 • Jaki reżim odpowiedzialności znajdzie zastosowanie do kwestii szkód wyrządzonych przez systemy AI?
 • Aktualne przepisy, które mają zastosowanie do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez AI
 • Projekt Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (AILD)
 • Projekt zmiany Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe
 • Dlaczego ta dyrektywa jest tak ważna i jaki jest status prac?
 • Kim jest sygnalista i jaka ochrona będzie go dotyczyć?
 • Systemy zgłaszania nieprawidłowości oraz zakres przedmiotowy zgłaszania nieprawidłowości
 • Jakie podmioty prawne będą zobowiązane do wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości?
 • Szereg nowych obowiązków, czyli o skutkach dla pracodawców wynikających z implementacji dyrektywy o ochronie sygnalistów
 • W jaki sposób możemy wesprzeć klientów przy wdrożeniu nowych regulacji?
 • Reorganizacje krajowe – najważniejsze nowe rozwiązania
  • Podział przez wyodrębnienie – dlaczego przewidujemy, że rozwiązanie to będzie często stosowane w obrocie?
  • Połączenie uproszczone – kto może z niego skorzystać i jakie są główne korzyści?
 • Reorganizacje transgraniczne – najważniejsze nowe rozwiązania
  • Przekształcenie transgraniczne – nowe możliwości w zakresie przeniesienia polskiej spółki do innego kraju UE
  • Podział transgraniczny – zarys podstawowych założeń
 • Podsumowanie – wybrane implikacje praktyczne
 • Zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej
 • Kryzys energetyczny impulsem do zmian
 • Cele do osiągnięcia i projektowane regulacje umożliwiające ich osiągnięcie
 • Badanie wyników wykonawców budowlanych a problemy w zakresie roszczeń
 • Kwoty roszczeń – opinie doradców i prawników vs rzeczywistość
 • Dokumentacja roszczenia lub sporu – jak uprawdopodobnić sukces?
 • Budowanie dokumentacji roszczenia
 • Contemporaneous evidence – na czym powinny opierać się dokumentowane dowody?

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytanie do któregoś z naszych prelegentów, zachęcamy do kontaktu

Rejestracja

Kongres skierowany jest do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu, a także innych osób sprawujących funkcje finansowe i zajmujących się transformacją cyfrową tego obszaru w firmach. 

Patroni 14. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Organizator i patron merytoryczny

KPMG w Polsce

Patron

ACCA Polska
IBSnews
prawoPL
PINK
iCan
KlubCFO
MyCompanyPolska
PortalFK
PrzegladPodatkowy
informative image