Jakub Roszkiewicz

Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Jakub dołączył do KPMG w 2014 r. natomiast tematyką cen transferowych zajmuje się od 2011 r. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie tworzenia efektywnych modeli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiazanymi jak również kształtowania i modelowania łańcucha wartości dodanej polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Jakub koordynuje i uczestniczy w licznych projektach z zakresu cen transferowych obejmujących compliance (w tym przede wszystkim sporządzanie dokumentacji cen transferowych, analiz rynkowego poziomu cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również dokumentacji grupowej – Master file). Na swoim konce ma również liczne projekty związane z zawieraniem porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych z Ministerstwem Finansów i prowadzeniem procedur wzajemnego porozumiewania się. Jakub jest autorem licznych publikacji z tematyki cen transferowych oraz prowadzi szkolenia i warsztaty w tym zakresie.