Katarzyna Darska

Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

Jest związana z KPMG od 2005 roku. Zajmuje się cenami transferowymi od 2001 r. Prowadzi liczne projekty w zakresie tematyki cen transferowych, dotyczące m.in. analiz ekonomicznych mających na celu ustalenie wartości cen rynkowych dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (np. opłat licencyjnych, wartości usług, pożyczek, sprzedaży towarów) i opracowania dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi z różnych sektorów oraz analiz metodologii kalkulacji cen transferowych. Uczestniczy w negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie zawierania porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych. Jest autorem licznych publikacji.

  • Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa oraz Wyższa Szkoła Zarządznia w Budapszcie

  • Certyfikowany doradca podatkowy