Mateusz Kobyliński

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

KPMG w Polsce

Mateusz posiada bogate doświadczenie zawodowe w zespole KPMG Global Mobility Services, dołączywszy do firmy w 1997 roku. Jako partner w zespole GMS specjalizuje się w usługach dla pracodawców i międzynarodowej kadry kierowniczej w takich dziedzinach jak podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne oraz innych zagadnieniach, m.in. obsłudze płacowo-kadrowej, doradztwie w zakresie struktur wynagradzania, doradztwie w zakresie pracowniczych planów opcji na akcje i podobnych programów motywacyjnych oraz formalnościach imigracyjnych. W swojej bieżącej pracy Mateusz szeroko współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG odnośnie obsługi podatkowo-ubezpieczeniowej migrujących populacji pracowników i jest autorem licznych publikacji o tematyce podatkowo-ubezpieczeniowej w języku polskim i angielskim. Na swoim koncie ma wielokrotne występy jako mówca na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym także organizowanych w Polsce we współpracy z międzynarodowymi izbami handlowymi. Jako doradca podatkowy Mateusz reprezentuje licznych klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • Szkoła Główna Handlowa (magister ekonomii)

  • Doradca podatkowy, nr wpisu 10132