Renata Kulpa

Counsel, radca prawny, KPMG Law

KPMG w Polsce

Związana z KPMG od 1996 roku. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie bankowym i ubezpieczeń. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Doradza zarówno klientom rozpoczynającym działalność w Polsce, jak i tym o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, w szczególności w wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej, tworzeniu spółek, oddziałów i przedstawicielstw, a także w bieżących sprawach związanych z ich funkcjonowaniem. W toku dotychczasowej pracy uczestniczyła w wielu projektach dotyczących w szczególności nabycia przedsiębiorstw, łączenia oraz przekształcania spółek, analizach i przeglądach prawnych typu due diligence, a także procesach likwidacyjnych, restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Brała udział w procesach tworzenia banków i uzyskiwania zezwoleń dewizowych. Doradza w kwestiach związanych z bieżącą działalnością firm ubezpieczeniowych, banków i instytucji finansowych, w szczególności przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej produktów bankowych, ustanawiania zabezpieczeń, itp. Reprezentuje instytucje finansowe przed organami nadzoru finansowego we wszystkich sprawach związanych z ich działalnością.

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  • Kurs prawa europejskiego – „Prawo europejskie w praktyce” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie