Renata Kulpa

Associate Director, radca prawny, KPMG Law

KPMG w Polsce

Renata Kulpa posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, głównie w zakresie prawa pracy i prawa spółek. Do KPMG dołączyła w 1996 roku. Jest szefem Praktyki Prawa Pracy w KPMG Law.

Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa pracy, w szczególności w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, kontraktów menedżerskich i innych umów cywilnoprawnych, przejmowania zakładów pracy, redukcji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych, spraw związanych z układami zbiorowymi pracy i relacjami ze związkami zawodowymi. Uczestniczyła w wielu procesach negocjacyjnych ze stroną społeczną.

Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami w sprawach pracowniczych, a także w postępowaniach wyjaśniających dotyczących mobbingu i nierównego traktowania/dyskryminacji w zakładzie pracy.

Uczestniczyła w licznych fuzjach spółek, przejęciach przedsiębiorstw/spółek, przekształceniach i restrukturyzacjach, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, postępowaniach likwidacyjnych, przeprowadzaniu analiz due diligence oraz compliance, w szczególności w zakresie prawa pracy (przejęcia zakładów pracy), jak również w projektowaniu strategii operacyjnych oraz realizacji licznych projektów dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia.

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  • Kurs prawa europejskiego – „Prawo europejskie w praktyce” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie