Monika Palmowska

Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Cen Transferowych

KPMG w Polsce

W doradztwie podatkowym rozpoczęła pracę w 1998 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Od 2001 r. specjalizuje się w tematyce cen transferowych. W lipcu 2003 r. dołączyła do Zespołu ds. Cen Transferowych KPMG. Zajmuje się doradztwem w zakresie restrukturyzacji, tworzenia i modelowania łańcucha dostaw, transferu wartości niematerialnych i prawnych oraz tworzeniu międzynarodowych i polskich struktur holdingowych w różnych sektorach gospodarki, w tym z sektorze finansowym, nowoczesnych technologii, branży consumer markets. Prowadzi liczne projekty dotyczące opracowania modelowych rozwiązań dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, projektowania i optymalizacji struktur rozliczeń, bieżącego doradztwa w zakresie cen transferowych, przygotowania analiz ekonomicznych w celu ustalenia rynkowego poziomu cen transferowych oraz dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Koordynuje bieżące doradztwo podatkowe dla wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Aktywnie uczestniczy w obronie zasad rozliczeń i polityki cen transferowych podmiotów powiązanych kwestionowanych przez władze podatkowe w trakcie kontroli. Zaangażowana w negocjacje w ramach procedury zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych z Ministrem Finansów.

 • Base erosion and profit shifting - BEPS
 • Ceny transferowe
 • Operacyjne ceny transferowe
 • Podatki
 • Polityka państwa i zmiany przepisów
 • Polityka zgodności z obowiązującymi regulacjami podatkowymi
 • Magister ekonomii, Uniwersytet Łódzki

 • Podyplomowe Studia - Administracja i Zarządzanie

 • Doradca podatkowy

 • Wykładowca na szkoleniach i warsztatach z zakresu cen transferowych.

 • Autorka wielu artykułów i komentarzy prasowych związanych z problematyką cen transferowych.

 • Współautor Almanachu Podatkowego.