Marcin Mańkowski

Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG in Poland

Dołączył do Zespołu Ulg i Dotacji w 2008 roku. Prowadził projekty wdrażające ulgę na prace B+R, uczestniczył w konsultacjach zmian przepisów dotyczących ulgi. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu modeli finansowych i ekonomicznych na potrzeby pozyskiwania, finansowania oraz potwierdzenia pomocy publicznej przez Komisję Europejską. Jest współautorem publikacji „20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przewodnik po SSE” oraz „Poland as the destination for Shared Services Centers” wydanych wspólnie z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczania dotacji z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia inwestycji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Specjalizuje się również w bieżącym doradztwie w zakresie ulg i dotacji, w tym również w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE)/Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

  • Podatki
  • Magister Ekonomii, Uniwersytet Warszawski

  • Uczestnik programu CFA