Małgorzata Gleń

Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Fuzji i Przejęć

KPMG w Polsce

Małgorzata dołączyła do KPMG w 2005 roku. Od 2009 roku jest certyfikowanym doradcą podatkowym. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się doradztwem podatkowym w procesach fuzji i przejęć, w szczególności w zakresie prowadzenia przeglądów podatkowych typu „due diligence” oraz podatkowego strukturyzowania transakcji, zarówno w odniesieniu do transakcji obejmujących udziały/akcje we spółkach, jak i inne aktywa (w tym nieruchomości). Małgorzata aktywnie wspiera swoich klientów w innych kwestiach związanych z transakcjami, np. modelowaniu efektywnych podatkowo struktur finansowania oraz negocjowaniu klauzul podatkowych w dokumentach transakcyjnych. Ponadto, Małgorzata prowadzi projekty obejmujące transgraniczne i krajowe procesy restrukturyzacyjne takie jak połączenia, podziały, aporty itd. Małgorzata zaangażowana jest także w bieżące doradztwo podatkowe dla klientów z różnych branż.

  • Rynki krajowe
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Rachunkowość, specjalizacja Podatki

  • Certyfikowany doradca podatkowy