Michał Skorupski

Lider ds. doradztwa w projektach inżynieryjnych, Consulting

KPMG w Polsce

Michał ma ponad 25 lat doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu, kontraktowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji budowlanych w Polsce i zagranicą, zarówno w zamówieniach publicznych jak prywatnych. Prowadził m.in.. Budowę autostrady A2 odc. A, budowę fabryki chemicznej dla inwestora duńskiego pod Poznaniem, budowę fabryki przemysłu lekkiego w Pruszczu Gdańskim, budowę parku naukowo-technologicznego w Puławach, budowę hotelu apartamentowego w Warszawie. Interesuje się zwłaszcza kwestiami organizacji współpracy stron inwestycji, rozliczeń, wprowadzania zmian, roszczeń i sporów. Doradzał w tym zakresie Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w latach 2004 - 2007 w ramienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wszystkie inwestycje zostały pomyślnie zakończone i uniknięto eskalacji sporów, jaka cechowała branżę drogową w następnej perspektywie unijnej. Od wielu lat doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w kwestii zabezpieczenia interesów ekonomicznych w kontrakcie budowlanym. Prowadził i aktywnie uczestniczył w sprawach przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej - zarówno jako pełnomocnik jak i doradca techniczny poszczególnych stron. Uczestniczył w zarządzaniu kontraktami o wartości ponad 20 miliardów złotych. Jest autorem ponad 20 publikacji z zakresu umów budowlanych, roszczeń, zmian, wycen i prowadzenia inwestycji. W KPMG pracuje od maja 2015 roku.

  • Mgr inż. budownictwa, specjalność mosty i budowle podziemne, Politechnika Warszawska

  • Master of Business Administration, University of Minnesota, USA

  • Zarządzanie w budownictwie - Uniwersytet w Tilburgu, Holandiia - studia podyplomowe

  • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

  • Członek Rady Ekspertów przy ministrze Infrastruktury i Budownictwa

  • Członek założyciel Polskiego Kongresu Drogowego