Karolina Skalska-Józefowicz

Associate Director, Consulting, Zespół doradztwa w projektach inżynieryjnych

KPMG w Polsce

Dołączyła do KPMG w 2017 roku. Wcześniej pełniła funkcje kierownicze w spółkach komunalnych, firmach wykonawczych i doradczych. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami inżynierskimi, w tym infrastrukturalnymi i przemysłowymi oraz biznesowymi (strategie, poprawa efektywności, modele biznesowe, etc.). Specjalizuje się w kompleksowych projektach związanych z przygotowaniem, realizacją, rozliczaniem oraz audytach projektów inwestycyjnych o dużych wartościach.

 • Doktor inżynier, Politechnika Warszawska

 • Magister inżynier Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

 • Zarządzanie Projektami, Studia Podyplomowe, Szkoła Główna Handlowa

 • Szereg kursów w zakresie zarządzania majątkiem – Asset Management m.in. wg ISO 55000

 • Szkolenia z zakresu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw

 • International PRINCE 2 Certificate - Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie inwestycjami

 • Audyty projektów inżynieryjnych

 • Waloryzacja

 • Zarządzanie ryzykiem w inwestycjach infrastrukturalnych

 • Sektor komunalny