Paweł Barański

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego

KPMG w Polsce

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla firm z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, energetycznej oraz spółek działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Od 11 lat jest odpowiedzialny za Doradztwo Podatkowe KPMG w Katowicach, który koncentruje się na obsłudze klientów mających siedzibę w województwie śląskim oraz sąsiednich. Odpowiada za bieżące doradztwo podatkowe, w tym za sporządzanie opinii podatkowych oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz pomocy publicznej. Reprezentuje w tym zakresie podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji procesów restrukturyzacyjnych oraz problematyki cen transferowych. Przeprowadził wiele szkoleń o tematyce prawno-podatkowej, brał też udział w licznych konferencjach i kongresach branżowych. Autor wielu publikacji z zakresu pomocy publicznej.

  • Firmy rodzinne
  • Podatki
  • Usługi doradcze
  • Magister Prawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Magister Finansów i Bankowości, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • Doradca podatkowy