Mikołaj Zdyb

Dyrektor, radca prawny, KPMG Law

KPMG w Polsce

Mikołaj specjalizuje się w prawie spółek, fuzji i przejęć oraz prawie handlowym. Jego usługi prawne cechuje najwyższa jakość, pro-biznesowe podejście oraz koncentracja na znajdywaniu praktycznych rozwiązań. Mikołaj uczestniczył w licznych projektach Due Diligence, wspierał klientów w wieloaspektowych transakcjach fuzji i przejęć, zajmował się restrukturyzacjami korporacyjnymi, a także wielokrotnie doradzał klientom w sporach korporacyjnych, negocjacjach i przy zawieraniu umów handlowych. Mikołaj posiada rozległe doświadczenie w pracy z kluczowymi podmiotami działającymi we wszystkich sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora motoryzacyjnego.

  • angielski