Stacy Ligas

Senior Partner, CEO

KPMG w Polsce

Dołączyła do KPMG w 1997 roku. Od roku 2006 jest Partnerem, w roku 2011 objęła stanowisko Szefa Działu Audytu Instytucji Finansowych KPMG w Warszawie, a w 2015 roku Szefa Usług Finansowych w Polsce oraz Szefa Usług Finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, jednocześnie pełniąc funkcję Członka Zarządu KPMG w Polsce. W 2019 roku objęła stanowisko Senior Partnera, CEO KPMG w Polsce. Specjalizuje się w audycie i innych usługach poświadczających dla największych instytucji świadczących usługi finansowe w Polsce, w tym bankowości detalicznej i korporacyjnej, towarzystw ubezpieczeniowych, spółek leasingowych i factoringowych, towarzystw inwestycyjnych oraz zarządzających aktywami. Posiada ponad 22-letnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz projektów due diligence, transakcji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Była zaangażowana w projekty związane z due diligence kilku polskich banków, liczne przeglądy portfeli kredytowych na rynku lokalnym, jak również wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Odpowiadała także za przeprowadzanie wewnętrznej kontroli systemów oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami PCAOB.

  • Rachunkowość i Audyt, Bachelor of Business Administration with honors, Uniwersytet Loyola w Chicago

  • Advanced Management Program (AMP) Certified Member, IESE University of Navarra

  • Licencjonowany Biegły Rewident (US CPA)

  • Członek American Institute of Certified Public Accountants

  • Członek Instytutu Komitetów Audytu KPMG