dr Michał Torończak

Counsel, adwokat, KPMG Law

KPMG w Polsce

Dr Michał Torończak jest prawnikiem bankowym i finansowym specjalizującym się głównie w regulacyjnych aspektach prawa bankowego, usług płatniczych i rynku kapitałowego. Jego doświadczenie obejmuje doradzanie instytucjom finansowym w zakresie wdrażania dyrektyw i regulacji unijnych oraz reprezentowanie instytucji finansowych w postępowaniach przed organami administracji.

  • Magister, Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa

  • Magister, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

  • Doktor, Wydział Prawa i Administracji

  • członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie