dr Adam Stopyra

Partner, adwokat, KPMG Law

KPMG w Polsce

Doświadczony prawnik bankowy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych, instrumentach pochodnych, sekurytyzacji oraz skomplikowanych transakcjach restrukturyzacyjnych. Przez wiele lat pracował w bankach i w międzynarodowych kancelariach, gdzie kierował praktykami bankowo-finansowymi. Jego praktyka koncentruje się także na doradztwie w transakcjach obrotu wierzytelnościami, funduszach inwestycyjnych oraz instrumentach płatniczych. Jest także pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa UW, gdzie prowadzi zajęcia z prawa bankowego oraz prawa cywilnego.

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych

  • adwokat