dr Adam Stopyra

Partner współzarządzający w KPMG Law, adwokat

KPMG w Polsce

Adam specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych, instrumentach pochodnych, sekurytyzacji oraz skomplikowanych transakcjach restrukturyzacyjnych. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w Departamencie Zarządzania Ryzykiem i Adekwatności Kapitałowej w 2006 roku. Następnie pracował w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych. Adam doradza również w zakresie transakcji obrotu wierzytelnościami, funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów płatniczych. Był doradcą przy zakładaniu banków hipotecznych i emisji listów zastawnych. Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspierał banki w pierwszych przymusowych restrukturyzacjach w Polsce. Jest ekspertem w zakresie unijnych regulacji sektora finansowego oraz adiunktem na Wydziale Prawa UW, gdzie prowadzi zajęcia z prawa bankowego oraz prawa cywilnego.

Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną: astopyra@kpmg.pl

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych

  • adwokat