Dominik Wójcik

Partner Associate, Deal Advisory, Szef Zespołu Strategii i Transakcji

KPMG w Polsce

Posiada ponad 15 lat doświadczenie pracy w firmach doradczych, gdzie realizował transakcje dla klientów polskich i zagranicznych, dotyczące przygotowania strategii biznesowych, realizacji transformacji operacyjno-cyfrowych. Zarządzał licznymi projektami mającymi na celu podniesienie wartości firmy dla klientów z różnych sektorów gospodarki. W KPMG zarządza zespołem Strategii Biznesowej i Transakcji w ramach praktyki Deal Advisory.

  • Licencjat, U.B.I., Bruksela, Belgia

  • Magister, Szkoła Główna Handlowa

  • Studia podyplomowe, Szkoła Główna Handlowa