• 1000

Postęp technologiczny, zwiększające się bazy danych oraz zwiększające się znaczenie sprawozdawczości finansowej napędzają transformację. W odpowiedzi KPMG uruchomiło nową globalną platformę audytową – KPMG Clara.

KPMG Clara to innowacyjna, inteligentna platforma audytowa, zaprojektowana m.in. w celu ułatwienia interakcji pomiędzy badaną firmą a zespołem audytowym. To bezpieczne narzędzie oferuje scentralizowany portal, który służy jako pojedyncze źródło wymiany ważnych informacji. KPMG Clara poprawia jakość audytu i zapewnia głębszy, praktyczny i całodobowy wgląd w status audytu. W czasie rzeczywistym platforma zapewnia bezpośredni podgląd statusu badania we wszystkich lokalizacjach, w tym również wyniki bieżących analiz.  KPMG Clara zapewniając większą interakcję z zespołem wykonującym audyt, umożliwia bardziej ukierunkowane rozmowy na temat konkretnych ustaleń, zagrożeń i spostrzeżeń.

Możliwości KPMG Clara pozwalają na inteligentne czytanie i analizowanie danych pod kątem zdefiniowanych wcześniej założeń. Technologia ta może być dostosowywana do wielu obszarów badania sprawozdań finansowych. Platforma pozwala m.in. na automatyczną identyfikację transakcji z nieoczekiwaną lub nietypową wartością, co pozwala audytorom skoncentrować się m.in. na transakcjach wysokiego ryzyka oraz wartościach skrajnych. KPMG Clara umożliwia także nowoczesne prezentowanie wyników audytu. Współpraca z wiodącymi firmami technologicznymi – IBM Watson i Microsoft – sprawia, że nasza technologia i możliwości nie mają sobie równych.

Narzędzia technologiczne, z których korzystamy pozwalają nam na wgląd w informacje dotychczas niedostępne, tworząc doświadczenie audytu nowej generacji. 

Skontaktuj się z nami

Webinaria i narzędzia audytowe